Bisschop van Aken (D) wil macht inleveren

Bisschop Helmut Dieser (Aken’ wil in zijn bisdom een ​​nieuw orgaan oprichten. Het orgaan moet het hervormings- en dialoogproces voltooien dat in 2018 is begonnen en een ingrijpende structurele hervorming begeleiden.

“We hebben een permanente synodale raad nodig, aan wiens beslissingen de bisschop gebonden is”, zei bisschop Dieser over het discussie- en veranderingsproces “Vandaag met jou” in Aken. Het moet een synodale raad worden, die de bisschop moet adviseren en met hem moet beslissen. Dit nieuwe orgaan moet nog worden ingepast in de bestaande structuur van het bisdom. “We hebben procedurele zekerheid nodig om meer vertrouwen mogelijk te maken.”

Het hiërarchische element van de kerk moet in balans worden gebracht door een synodaal element, benadrukte Dieser. De beslissingen die tot nu toe zijn genomen in het proces “Vandaag met jou” zijn goed genoeg om samen de verdere stappen te kunnen doorlopen. ‘Maar we beslissen samen over de resoluties die de synodale groep heeft ingediend’, zei de bisschop. “Daar heb ik me aan gecommitteerd. Dit pad is spannend, vermoeiend en riskant, maar ook vol kansen. Er zullen geen eenzijdige beslissingen door mij als bisschop worden genomen.”

Lees verder op domradio.de

beeld: bistum Aachen, Andreas Steindel