Noordse bisschoppen verontrust door Synodale Weg

Bisschop Czeslaw-Kozon, voorzitter Noordse bisschoppenconferentie|

De rooms-katholieke bisschoppen in de Noordse landen hebben gisteren een open brief gepubliceerd waarin zij hun bezorgdheid uiten over de koers van de Synodale Weg, het hervormingsproces van de Katholieke Kerk in Duitsland. 

De bisschoppen in Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en IJsland waarschuwen voor “capitulatie voor de tijdgeest” en “verarming van de inhoud van ons geloof”. 

Onderwerpen zijn geen puur Duitse aangelegenheid

De Nordic Bisschoppenconferentie ziet dat er een “gevoelde behoefte aan verandering” in Duitsland is. De behandelde onderwerpen zijn echter geen “puur Duitse” aangelegenheid. “We moeten en willen allemaal de verschrikkelijke wonden van misbruik helen.” Daarom riep paus Franciscus de hele Kerk op om deel te nemen aan een synodale zoektocht.

Delen van de leer onveranderlijk

Dit proces vraagt ​​om een ​​’radicale bekering’, vervolgt de brief. Daarbij moet men echter stoppen bij die onderwerpen “die onveranderlijke delen van de leer van de Kerk bevatten”. Dat geldt ook voor het ‘legitiem zoeken’ naar antwoorden op vragen over de levenswijze van de priesters, de positie van de vrouw en seksualiteit.

Ware kerkelijke hervormingen hebben altijd bestaan ​​in het “verdedigen, uitleggen en op geloofwaardige wijze in praktijk brengen van de katholieke leer, gebaseerd op goddelijke openbaring en authentieke traditie”. Volgens de bisschoppen uit Scandinavië gaat het niet om “de tijdgeest volgen”. Men kan dagelijks waarnemen hoe vluchtig dit is.

Betrokkenheid ook buiten vragenlijsten en debatten

Het door de paus geïnitieerde mondiale synodale proces heeft hoge verwachtingen gewekt. Het risico is nu “dat we de kerk tot een project maken, tot het object van ons handelen, door procesdenken en structurele herstructurering”. Daarnaast zijn er veel toegewijde katholieken die geen vragenlijsten willen invullen of deelnemen aan debatten. Ook naar hun getuigenissen moet goed geluisterd worden.

Met het oog op de huidige hervormingsinspanningen pleiten de bisschoppen van de Scandinavische landen voor “een hoger criterium van eenheid”. Een “verarming van de geloofsinhoud” leidt echter geenszins tot een nieuwe volheid van de kerkelijke vitaliteit, stellen zij. Ondanks alle problemen heeft de kerk in Duitsland ongetwijfeld de potentie om zichzelf te vernieuwen. Zelfs vandaag de dag kunnen “rijke zegeningen ontspruiten uit hun waardevolle erfgoed”.

Het zijn al met al harde woorden waarmee de Noordse bisschoppen hun zorgen uiten- Hoe valt dat in Duitsland?
De adressant is bisschop Georg Bätzing, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie. Hij reageerde volgens persbureau KNA nogal laconiek: “Zulke dingen als open brieven irriteren me, maar natuurlijk reageren we – op een objectieve manier.”
Bätzing verklaart ook dat er soms verhitte debatten zijn tussen de Duitse bisschoppen over de Synodale Weg.

Lees de volledige brief

bron: kro/ncrv.nl; domradio.de; kn.nl