Congolese bisschoppen dringen er bij geestelijken met kinderen op aan het priesterschap te verlaten

In de aanloop naar het pauselijke bezoek in juli hebben katholieke bisschoppen in de DR Congo de priesters die kinderen hebben verwekt, aangespoord om laïcisering te zoeken en voor hun gezin te zorgen

Door Lucie Sarr voor La Croix International

Sinds begin dit jaar zijn bijna een dozijn katholieke priesters in de Democratische Republiek Congo ontslagen, om onduidelijke redenen.
Nu is onthuld dat de Nationale Bisschoppenconferentie van Congo (CENCO) onlangs een intern document van 19 pagina’s heeft uitgegeven, gedateerd 4 maart, waarin aan priesters die kinderen hebben verwekt wordt gevraagd hun priesterschap op te geven om voor hun kinderen te zorgen.

Een officieel intern document

Het document, “Bij Jezus in de leer, voor een authentiek priesterlijk leven”, heeft tot doel “de stilte te doorbreken” over deze pijnlijke kwestie. De bisschoppen, die de tekst tijdens hun plenaire vergadering in maart hebben vastgesteld, hebben het document nog binnen de kerk gehouden.
De Congolese bisschoppen drukken hun verdriet uit in de tekst omdat deze priesters “geen authentiek priesterlijk leven leiden”. Ze benadrukken “de onverenigbaarheid van de verantwoordelijkheid van het vaderschap met het ambt en het priesterlijke leven in het rooms-katholieke kerkstructuur. Zij wijzen deze priesters er op dat zij “verantwoordelijk gedrag dienen te tonen voor kinderen die uit een hun relatie met vrouw zijn geboren”. Ze dringen er bij priesters op aan om “volledig voor hen te zorgen en de Heilige Vader om dispensatie van priesterlijke verplichtingen te vragen”. In het geval dat de priester in kwestie niet bereid is dit te doen, vraagt ​​het document de bisschop om “de zaak voor te leggen aan de Heilige Stoel voor de maximale straf van ontslag uit de clericale staat”.

Verenigingen voor kinderen van priesters
De Congolese bisschoppen wijzen erop dat er in veel landen van de wereld verenigingen zijn voor kinderen van priesters. Ze “beogen deze kinderen uit de anonimiteit te halen en deze mensen psychologisch te helpen. Het ia nu de tijd om recht te doen aan de vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van deze situaties en gedwongen zijn tot anonimiteit. Ze vragen om erkenning en begeleiding”, zeggen de bisschoppen. Deze kinderen worden in de Congolese samenleving beschouwd als “vruchten van de zonde”.

Verbonden met de reis van de paus?
Het nieuwe interne document werd op 4 maart naar alle priesters in de 48 bisdommen van DR-Congo gestuurd, één dag nadat officieel was aangekondigd dat paus Franciscus het land van 2-5 juli zou bezoeken. Was deze timing toeval?
Eén ding is zeker: sinds het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus de strijd tegen alle vormen van misbruik in de Kerk tot een van zijn actiepunten gemaakt.
Toen hij aartsbisschop van Buenos Aires was, sprak hij zich al uit over de kwestie in een boekinterview met rabbijn Abraham Skorka, getiteld On Heaven and Earth .”Als een priester naar me toe komt en zegt dat hij een vrouw zwanger heeft gemaakt, help ik hem geleidelijk aan te begrijpen dat de natuurwet voorrang heeft op zijn rechten als priester”, legde hij uit. “Als gevolg daarvan moet hij het ambt neerleggen en de verantwoordelijkheid voor het kind op zich nemen, zelfs als hij besluit niet met de vrouw te trouwen”, zei de toekomstige paus. “Want als het kind recht heeft op een moeder, heeft het kind ook recht op een vader met een gezicht.”

Read more at: https://international.la-croix.com/news/religion/congolese-bishops-urge-clerics-with-kids-to-leave-priesthood/15906

vertaling en bewerking: www.deroerom.nl

beeld: https://www.mo.be