De Passion in lego

De Jezusfiguur uit de serie

De eeuwen door zijn er talrijke pogingen gedaan om het lijdensverhaal en het verrijzenisverhaal dichter bij de mensen te brengen. De preken in de Goede Week, het lezen van de diverse passieverhalen allereerst, maar we kennen ook uit de Middeleeuwen de Passiespelen, talrijke schitterende schilderijen en uit onze tijden films en televisieproducties, zoals De Passion.

In deze reeks past ook de Passie die wordt uitgebeeld door legofiguurtjes in animatie. Zowel op sociale netwerken als via telefoonberichten is nu een video te zien met legofiguren: Van “Hosanna! » naar « Hij leeft » Deze clip van iets meer dan 4 minuten vertelt de intocht van Jezus in Jeruzalem, zijn proces, zijn kruisiging en begrafenis. De scène eindigt wanneer de vrouwen het lege graf ontdekken.

bron: cathobel.be

beeld: still uit de youtubefilm