Eén nachtelijke Paaswake in drie kerken Maastricht

Het katholiek studentenpastoraat in Maastricht heeft een bijzonder initiatief genomen. De liturgie van de Paaswake op 17 april zal niet in één kerk maar in  verschillende godshuizen van de stad plaatsvinden. 

Deze ‘Paaswake als bedevaart’ begint om 2.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek met het ontsteken van het nieuwe licht en de eerste Schriftlezingen van de officiële liturgie. Na het zingen van het Gloria lopen alle deelnemers met een kaars in hun hand in processie naar de Sint-Martinuskerk in het stadsdeel Wyck aan overkant van de Maas. Daar wordt het Evangelie van de Verrijzenis voorgelezen, het doopwater gezegend en het sacrament van het vormsel toegediend.

Vervolgens gaan de aanwezigen terug de Maas over om naar de Sint-Servaasbasiliek te lopen voor de viering van de eucharistie. Na de viering – dat zal rond 6.00 uur in de ochtend zijn – wordt alle deelnemers die zich daarvoor aangemeld hebben een feestelijk ontbijt aangeboden. 

De Paaswake, gehouden in de nacht van Stille Zaterdag op Eerste Paasdag, is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De viering begint in een volledig duistere kerk. De priester steekt een vuur aan en zegent dat. Dan wordt daaraan de paskaars ontstoken. Vervolgens krijgen alle aanwezigen een kaars aangereikt, die aan dit nieuwe vuur is ontstoken.

In het schemerduister van het kaarslicht worden daarna enkele belangrijke verhalen uit de Bijbel voorgelezen. Tijdens het zingen van het Gloria wordt worden de klokken geluid en alle lichten in de kerk ontstoken. Daarna wordt ook het nieuwe doopwater gezegend. Soms worden er tijdens de Paaswake ook kinderen of volwassenen gedoopt of g1280evormd. Tijdens de viering van de eucharistie die daarop volgt, wordt de verrijzenis van de gekruisigde Jezus gevierd, het centrale mysterie van het christelijk geloof. 

bron: kro-pncrv.nl/katholiek studentenpastoraat maastricht

beeld: okkn.nl