Kruisweg in het spoor van vluchtelingen

Het is een eeuwenoude traditie in de Goede Week: bidden met de kruisweg van Jezus. Gebedspodcast Bidden Onderweg maakte een podcast-kruisweg. Hierin worden de ervaringen van vluchtelingen naast de lijdenservaring van Jezus geplaatst. Deze kruisweg is een samenwerking met de vluchtelingendienst van de jezuïeten, de Jesuit Refugee Service (JRS). 


Vluchtelingen overal ter wereld kennen de strijd van Jezus in de Goede Week: de angst die Hij voelde, het geweld en de onderdrukking die Hij onderging. Het is een zwaar kruis op hun schouders, dat bijdraagt aan de pijn in hun hart.Het bidden van de 15 staties van de kruisweg is een traditioneel gebed in de veertigdagentijd. Het is een vertrouwd gebed dat wij bidden om bij Jezus Christus te zijn. Hij ging deze weg en droeg zijn kruis, het teken van zijn dood, uit liefde en toewijding aan ons. 

JRS is een internationale katholieke organisatie, actief in meer dan vijftig landen over de hele wereld. Haar zending is om de rechten te behartigen van vluchtelingen en anderen, die gedwongen van huis en haard verdreven zijn. Voor deze mensen wil JRS er zijn en hen begeleiden en dienen.

JRS Belgium zet zich in voor gastvrijheid én voor vluchtelingen en gedwongen migranten in gesloten centra en terugkeerhuizen.

Het dienstwerk van JRS wordt verricht in de geest van wederzijds respect, waardigheid en solidariteit met de vluchtelingen en gedwongen migranten, in samenwerking met andere organisaties. De zending van JRS geeft uitdrukking aan het engagement van de Sociëteit van Jezus om vluchtelingen overal ter wereld nabij te zijn.

Ga naar de kruiswegmeditaties