Leven zij nog lang en gelukkig?

door GUIDO DIERICKX SJ  |

Het ideaalbeeld “en zij leefden nog lang en gelukkig” heeft in de afgelopen jaren terrein gewonnen. Toch gaan minder geliefden een huwelijk aan. Waardoor komt dat?

Jonge koppels hopen samen oud te worden, ontroerd als ze zijn door het voorbeeld van oude mensen. Dat hoor je ze dikwijls zeggen. Het ontbreekt hun dus niet aan de ambitie om van hun huwelijksleven iets heel moois te maken. In tegenstelling tot wat men soms meent, is die ambitie in de laatste vijftig jaar niet verzwakt. Ze is nog toegenomen. Maar juist daarom wordt de verwezenlijking van die ambitie dikwijls uitgesteld. 

Man op de akker, vrouw in de keuken

Vroeger wilden de jongen en het meisje al heel jong een huwelijk afsluiten om samen een huis en een gezin op te bouwen. Daarvoor was een vrij sterke taakverdeling nodig. Voor de man het werk op de akker of in de fabriek, voor de vrouw het werk op het neerhof en in de keuken. Ze vervulden verschillende en complementaire roHet ideaalbeeld “en zij leefden nog lang en gelukkig” heeft in de afgelopen jaren terrein gewonnen. Toch gaan minder geliefden een huwelijk aan. Waardoor komt dat?llen omdat ze meenden verschillende en complementaire talenten te hebben, mannelijke en vrouwelijke. Door hun samenwerking kon stilaan iets opgebouwd worden, zo meenden zij, een zekere welstand, een gezin met kinderen. 

Zij verwachtten niet al te veel van een romantische zielsverwantschap

Hun relatie was in de regel stabiel omdat ze met elkaar onmisbare diensten ruilden, omdat er in de dorpsgemeenschap van toen niet veel andere partners beschikbaar waren, omdat de dorpsgeHet ideaalbeeld “en zij leefden nog lang en gelukkig” heeft in de afgelopen jaren terrein gewonnen. Toch gaan minder geliefden een huwelijk aan. Waardoor komt dat?meenschap toezag op hun doen en laten. Maar ook omdat zij niet al te veel verwachtten van een romantische zielsverwantschap. 

Kan eventueel leiden tot een huwelijk

Nu verkiezen vele jonge mensen zich te engageren in een relatie van “samenwonen” die eventueel kan, maar lang niet altijd zal leiden tot de vaste verbintenis van het huwelijk. Waarom?

Lees het volledige essay op Igniswebmagazine