7e Edward Schillebeeckx-lezing – 24 mei 2022 door Tomáŝ Halík

De wereld als ons gemeenschappelijk huis
De kerk op zoek naar heiligheid en eenheid

Inhoud lezing

De taak van de Kerk is de weg te volgen van geloof, hoop en liefde. De Kerk moet zowel moed als geduld tonen op weg naar haar doel: een gemeenschap van heiligheid, eenheid en universaliteit te worden. Dit doel kan niet perfect worden verwezenlijkt in de geschiedenis, maar is iets om op te hopen en naar te streven.

Het zou een triomfalistische ketterij zijn als we geen onderscheid zouden maken tussen de huidige toestand van de Kerk – haar praktijken en haar leer – en haar uiteindelijke doel. Als de Kerk niet vecht tegen de verleiding van het triomfalisme, zal ze een militante godsdienst worden.

Om triomfalisme te vermijden, is het nodig om zowel met nederige zelfreflectie de eigenheid van de Kerk te aanvaarden, als die tegelijkertijd steeds weer te overwinnen en te overstijgen. Het Tweede Vaticaans Concilie wees – met de bijdrage van theologen als Edward Schillebeeckx – de weg uit de impasse van het katholicisme als tegencultuur tegenover de moderniteit en het protestantisme door een oecumenische visie te ontwikkelen. Oecumene is het streven naar geloof, hoop en liefde en tracht zo het collectief narcisme van de Kerk te overwinnen.

De weg van de oecumene – de omvorming van de wereld tot een oikumene, een gemeenschappelijk thuis – kent verschillende etappes. Vandaag staan we aan het begin van een nieuwe stap op deze weg.

Tomáš Halík (geboren 1 juni 1948) is een Tsjechische rooms-katholieke priester, filosoof en theoloog. Hij is hoogleraar sociologie aan de Karelsuniversiteit in Praag, pastoor van de Academische Parochie van de Sint-Salvatorskerk aldaar, en voorzitter van de Tsjechische Christelijke Academie. Sinds 1989 heeft hij lezingen gegeven aan een aantal universiteiten en internationale wetenschappelijke conferenties in Europa, de Verenigde Staten, Azië, Australië, Canada en Zuidelijk Afrika. Hij was tevens gasthoogleraar aan de Universiteit van Oxford, de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Harvard. Hij schreef verschillende boeken over religie en spiritualiteit en ontving talrijke onderscheidingen en prijzen, waaronder de Templeton-prijs, de Romano Guardini-prijs en een eredoctoraat van de Universiteit van Oxford. In 2008 verleende Paus Benedictus XVI hem de titel van Monseigneur Ereprelaat van Zijne Heiligheid. Hij publiceerde onlangs zijn autobiografie In het geheim geloven. Zijn meest recente boek is Theater voor engelen.

De Edward Schillebeeckxlezing is een jaarlijkse lezingenreeks, georganiseerd door de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Dit jaar wordt deze georganiseerd in samenwerking met de Faculteit Kerkelijk Recht.

Programma:

18.00 Welkom en inleiding door Prof. Stephan van Erp

18.10 Lezing door Prof. Tomáŝ HalÍk

19.00 Tweegesprek met Prof. Tomáŝ HalÍk en Prof. Rik Torfs

Datum: 24 mei 2022

Tijd: 18.00-19.30

Locatie: Sint Jan de Doper-kerk, Groot Begijnhof, Leuven

Inschrijving is gratis. Inschrijving op:
schillebeeckx@kuleuven.be