Duitse bisschoppen: minder priesteropleidingen

Seminarie aartsbisdom Bisdom Keulen

De Duitse bisschoppen zetten hun plannen door om het mes te zetten in de priesteropleidingen en te komen tot concentratie. Reden: het aantal kanidaten voor het priesterambt blijft dalen. Hiermee volgt Duitsland de ontwikkeling die in ons land als inzette in zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Bisschop Michael Gerber van Fulda noemt de concentratie van de opleidingen niet te vermijden. Hij geeft toe dat een concentratie tot 3 centra voorlopig niet haalbaar zal zijn. Op deze plannen kwam zware kritiek o.a. van de Katholieke Theologische Faculteitsvereniging (KThF). Als gevolg zullen de hoogleraren nu meer betrokken worden bij de plannen.

Volgens mgr. Gerber is er overeenstemming bereikt over het terugbrengen van de 19 locaties voor priesteropleidingen, tot 10 (gemiddeld 1 per 2 bisdommen).
Deze reorganisatie heeft als doel de opleiding de persoonlijkheid van priester versterkt enerzijds en anderzijds moeten toekomstige priesters beter voorbereid worden op hun toekomstige taken. Meest opmerkelijk is dat de priesters en pastorale medewerkers vele cursussen en vormingen samen zullen volgen. “Een logische stap omdat zij later op het terrein toch moeten samenwerken.”
Bij dit alles tekenen de Duitse bisschoppen aan dat zij de vinger aan de pols houden op het punt van kwaliteit en inhoud van de opleidingen.

Bron: DBK/Vaticannews.va/Domradio/kerknet