Religie en kerk verliezen ook aan belang in de VS

Volgens onderzoekers is het belang van religie en kerk de afgelopen tien jaar aanzienlijk afgenomen, vooral in landen die ooit door het christendom werden gedomineerd.

 “In de VS, Italië en Polen zien we bijvoorbeeld een snelle ontkerkelijking en in veel regio’s van de wereld een dramatisch verlies van het belang van religie”, verklaarde religiesocioloog Detlef Pollack in de huidige podcast van de Cluster of Excellence “Religie en politiek” aan de Universiteit van Münster. 

In tegenstelling tot een Duitse opvatting, werden de Verenigde Staten ook “getroffen door een religieus verval” op een vergelijkbare manier als West-Duitsland en andere West-Europese landen.
In de jaren zestig behoorde 70 procent van de Amerikanen tot een protestantse denominatie, legde de socioloog uit. Vandaag de dag ligt dat nog tussen de 40 en 45 procent. Onder hen is er zeker die religieuze competitie die de Duitsers typerend vinden voor de VS – zoals een “scherpe afbakening van anderen”. Tegelijkertijd is er echter ook een “aanzienlijke tendens” naar de neergang van religie, vooral waar veel verschillende religies samenkomen.

Terwijl religie in premoderne samenlevingen nog steeds de paraplu was waaronder alle gebieden van het leven konden worden geïnterpreteerd, is het tegenwoordig slechts een van de vele. Evangelische groepen in de VS zien dat echter anders, aldus Pollack. Hun “aantrekkelijk potentieel” ligt in het feit dat ze religieuze kwesties combineren met niet-religieuze interesses. Zo ontstaat het idee dat de Amerikaanse missie om vrijheid en democratie in de wereld te brengen een goddelijk mandaat is. Sommige mensen hechten zich aan evangelische groepen juist vanwege deze versmelting van religie en politiek – maar vele anderen verwerpen religie juist daarom.

Hoe sterk nationaliteit soms religieus wordt gedefinieerd, zie je tegenwoordig ook in Rusland. Het beschuldigen van “de religieuzen met nationalistische ideeën” trekt mensen aan. Ze zouden zichzelf dan als orthodox beschouwen omdat ze hoopten ‘op een bepaalde manier de Russen of hun nationaliteit te kunnen versterken’, zei de godsdienstsocioloog. Hij durft echter te voorspellen dat veel mensen in Rusland ook afstand zullen nemen van religie – namelijk als ze zien dat het nationalisme van hun eigen staat steeds meer tot conflicten leidt.

lees de uitvoerige toelichting (D) incl podcast

bron: Neues Rhurwort

beeld: Youtube