Te lang hervormingen geblokkeerd?

Katholiekendag eindigt met een oproep tot verandering

De 102e Duitse Katholiekendag in Stuttgart eindigde vandaag met oproepen tot hervormingen. Daarbij had men niet allereen een ​​vernieuwing van de kerk in crisis op het oog, ook de opzet van de bijeenkomst zelf zou opnieuw bekeken moeten worden.

Met zo’n 27.000 was het aantal deelnemers opmerkelijk lager dan voorheen. In 2018 waren dat er in Münster bijvoorbeeld ruim 70.000. De gaststad van de volgende Katholiekendag in 2024 is Erfurt.

Drie berichten bij de sluitingsdienst

Sluitingsdienst voor de Katholieke Dag (DR)
Sluitingsdienst voor de Katholieke Dag/ ( DR )

Irme Stetter-Karp, de voorzitter van het organiserende Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK), noemde tijdens de slotdienst op de Schlossplatz, waar ongeveer 6.000 mensen feestvieren, drie boodschappen die van ‘Stuttgart’ uit moeten gaan.
* Naast solidariteit met de mensen in Oekraïne , riep ze op tot meer inzet voor ontwikkeling, wereldwijde klimaatbescherming en het omgaan met de gevolgen van Corona. 
* Ten tweede heeft de samenleving een “nieuwe inzet voor democratie en gemeenschappelijke belang” nodig en moet ze samenzweringsmythes en rechts-extremisme resoluter bestrijden.
* De derde boodschap van Stetter-Karp was aan de kerk: “Verander en word komt tot de kern!” Hervormingen worden te lang geweigerd, bijvoorbeeld door massaal machtsmisbruik: “Dit moet stoppen!” Het project van de Synodale Weg moet tastbare veranderingen opleveren.

Meer saamhorigheid

Bisschop Georg Bätzing bij de sluitingsdienst op de 102e Duitse Katholieke Dag / © Harald Oppitz (KNA)
Bisschop Georg Bätzing bij de sluitingsdienst op de 102e Duitse Katholieke Dag/ © Harald Oppitz ( KNA )

De voorzitter van de bisschoppenconferentie, bisschop Georg Bätzing, en de directeur van de Katholieke Bijbelvereniging, Katrin Brockmöller, hadden in een preekgesprek opgeroepen tot meer saamhorigheid in plaats van het elkaar de maat nemen in de kerkcrisis. Het is belangrijk “dat we in al onze verschillen kunnen ervaren hoe we elkaar verrijken”. Onder geen enkele omstandigheid mag de ene groep de andere ontzeggen om “correct” over God te spreken.

Veel onderwerpen op de Katholiekendag

In ongeveer 1.500 evenementen sinds woensdag hebben de 20.000 vaste en 7.000 daggasten ook te maken gehad met geloofskwesties, bio-ethiek en de strijd tegen misbruik. Ook waren er kerkdiensten, bijbelstudies, concerten en tentoonstellingen. Volgens de organisatoren kwamen op zaterdag zo’n 20.000 bezoekers naar de laatste avond van de ontmoeting, en 2500 bezochten de lichtjesavond die daarop volgde.

Stetter-Karp maakte bekend dat nieuwe formats worden overwogen met het oog op de volgende Katholieke Dag in Erfurt in 2024. “Een grote herziening op alle niveaus” is mogelijk.

Katholiekendag zelf moet waarschijnlijk worden hervormd

Franz-Josef Overbeck, bisschop van Essen, spreekt de deelnemers toe voor de sluitingsdienst op de Katholieke Dag 2022 in Stuttgart / © Julia Steinbrecht (KNA)
Franz-Josef Overbeck, bisschop van Essen, spreekt de deelnemers toe voor de sluitingsdienst op de Katholieke Dag van 2022 in Stuttgart/ © Julia Steinbrecht ( KNA )

Met het oog op het verminderde aantal deelnemers stelden verschillende bisschoppen ook wijzigingen voor. De cijfers stemden hen tot nadenken. Zij stonden open voor meer gezamenlijke evenementen tussen de protestantse en katholieke kerken. Het is ook belangrijk om jongeren meer aan te spreken die “meer betrokken zijn bij digitale formaten”.

Voormalig voorzitter van de Bondsdag Norbert Lammert en de voorzitter van het Federale Hof van Justitie (BGH), Bettina Limperg, spraken zich uit voor het samenvoegen van katholieke en protestantse kerkdagen. Limperg was de evangelische voorzitter van het derde Oecumenische Kerkcongres 2021 in Frankfurt.

Bisschop Ulrich Neymeyr van Erfurt, als mede-gastheer in 2024, vertelde de KNA dat de katholiekendag “compacter moest worden”. Voor komend jaar staat een Protestantse Kerkendag in Neurenberg op de agenda.

Centraal Comité van Duitse katholieken (ZdK)

Het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) is het hoogste representatieve orgaan van het Duitse lekenkatholicisme. Het vertegenwoordigt de katholieke lekengelovigen bij het vormgeven van de maatschappelijke opinie en is het door de Bisschoppenconferentie erkende orgaan voor de coördinatie van het engagement van de lekengelovigen in de Kerk. Maar ook enkele katholieke leken en verenigingen, die de ZdK niet als hun vertegenwoordiger zien, komen keer op keer aan het woord.

bron: domradio