Kerk en vrede: “Aan vrede moet je bouwen”

Onlangs is de folder ‘Aan vrede moet je bouwen’ verschenen over de recente ontwikkelingen in het defensiebeleid en de aangekondigde verhogingen van de defensie-uitgaven. Deze uitgave is een initiatief van Kerk en Vrede samen met Stop Wapenhandel en de Werkgroep Inclusieve Veiligheid. 

De folder wil hulp bieden bij het gesprek over de vragen die de oorlog in Oekraïne bij velen oproept en over de richting van het defensiebeleid in de toekomst. Rode draad is daarbij dat meer wapens geen antwoord zijn op de bedreigingen van dit moment. Integendeel: op diverse manieren vergroten ze de problemen. De enige winnaars zijn diegenen die uit zijn op een steeds grotere confrontatie tussen Oost en West. En natuurlijk de wapenindustrie. 

De tekst van de folder is ook te vinden op de websites van de drie organisaties; daar zijn bovendien links opgenomen naar achtergrondinformatie en bronnen. Het staat een ieder vrij om naar de folder te verwijzen en er uit te citeren. 

bron: Raad van Kerken