Bisdommen publiceren de synoderapporten

De Nederlandse bisdommen publiceren op vrijdag 3 juni hun diocesane verslagen van de raadpleging voor de bisschoppensynode. Hierin geven zij weer wat er in de bisdommen is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Paus Franciscus hoopt dat met deze synode, die in verschillende fases plaatsvindt, de Heilige Geest zal spreken in de Kerk. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest en het gebed voor de synode begint met de bede: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam.’

De bisschoppen hebben er daarom voor gekozen om voor het hoogfeest van Pinksteren de verslagen met alle betrokkenen in het bisdom te delen. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De diocesane verslagen zijn te vinden op de verschillende bisdom websites, die vaak een themapagina hebben voor alle berichten over de synode. Deze themapagina’s vindt u via onderstaande links:

Het Nederlands Dagblad publiceerde een samenvattend overzicht geschreven door Hendro Munsterman:

Nederlandse katholieken willen meer inspraak in een ‘authentieke, bezielde en luisterende’ kerk

Nederlandse rooms-katholieken willen een open kerk ‘waar iedereen mag bijdragen op basis van gelijkwaardigheid’. Zij ervaren hun kerkstructuren vaak als star en willen een grotere rol voor vrouwen in leidinggevende functies. Dat blijkt uit de resultaten van de raadpleging van de acht Nederlandse bisdommen onder hun gelovigen. 

In november 2016 ontving paus Franciscus gelovigen uit alle Nederlandse bisdommen tijdens de ‘Nederlandse Dag’ in Rome. Nederlandse katholieken hebben de afgelopen maanden op verzoek van Franciscus hun stem laten horen over de toekomst van de kerk. (beeld afp / Osservatore Romano)

SYNODE 2023

Katholieke gelovigen willen ‘een open en uitnodigende kerk, die authentiek is, bezield spreekt, niemand uitsluit en een luisterend oor biedt’. Zo vat het Limburgse bisdom Roermond de wensen samen die zijn gelovigen hebben geuit tijdens de zogenaamde ‘luisterfase’ van de door paus Franciscus gelanceerde Synode 2021-2023

Lees het volledige artikel in het Nederlands Dagblad