Blijven wij samen op weg?

De Nederlandse bisschoppen hebben de vrijdag voor Pinksteren synoderapporten van verschillende bisdommen gepubliceerd. Als een soort pinkstercadeau aan allen die hebben deelgenomen aan het synodaal proces. Paus Franciscus heeft ons gevraagd om samen op weg te gaan en intensief na te denken over de toekomst van de kerk. De synoderapporten van de verschillende bisdommen vormen een eerste resultaat.

Het moment van publiceren is natuurlijk vol symboliek. Want het synodaal proces vindt plaats in kracht van Gods Geest. Meer toegespitst rond de vraag: wat zegt Gods Geest tot de kerk vandaag? Ik ben oprecht blij en
dankbaar voor het proces binnen de kerk van ’s-Hertogenbosch. Als
bisschop is mijn taak allereerst om goed te luisteren en de aanbevelingen vanuit de gelovigen serieus te nemen.

Een deel van de aanbevelingen wordt gelukkig breed gedragen. Ik
noem de versterking van de onderlinge gemeenschap. Wij moeten
bouwen aan een geloofsgemeenschap die ook werkelijk het woord
gemeenschap verdient. Breed leeft ook het verlangen om meer aandacht te hebben voor gebed en geloofscommunicatie. Dat is mij persoonlijk uit het hart gegrepen. Want alleen als wij leven vanuit een biddende relatie met de Heer zijn wij werkelijk kerk.

Maar er zijn ook thema’s die de geloofsgemeenschap flink verdelen.

Lees de volledige column in het Nederlands Dagblad 14 juni pg 14

beeld: bisdom den Bosch