Het ontslagaanbod van kardinaal Woelki niet langer bindend

Kardinaal Wölke in gesprek met kinderen (2018)

Het ontslagaanbod van kardinaal Rainer Maria Woelki (Keulen) heeft zijn rechtskracht verloren omdat de paus niet heeft gereageerd.  Volgens canon 189 lid 3 voorziet het kerkelijk recht hierin. 

Er zijn echter altijd gevallen geweest waarin lang niet is beslist op een aanbod tot ontslag dat al lang beschikbaar is. Dit gebeurt vaak wanneer bisschoppen hun ontslag indienen bij het bereiken van de leeftijd van 76.

Franciscus kan nog steeds ontslag aanvaarden

In feite kon Franciscus nog steeds het aanbod van Woelki om ontslag te nemen accepteren. Want volgens het kerkelijk recht (can. 331) heeft de paus de “opperste, volledige, onmiddellijke en universele gewone macht, die hij altijd vrij kan uitoefenen”. Sinds 2 maart is de Keulse kardinaal terug van een sabbatical van enkele maanden, waarin hij zei dat hij zijn ambt aanbood.

Zo werkt het aftreden van een bisschop

Een bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk kan niet zelf ontslag nemen, maar kan volgens het kerkelijk recht zijn ontslag aanbieden aan de paus. Als het verzoek door de Heilige Vader wordt aanvaard, behoudt de betrokken persoon de titel van bisschop, aangezien de bisschopswijding als sacrament als onomkeerbaar wordt beschouwd. Echter, een diocesane bisschop wordt dan titulair bisschop.

bron: domradio

beeld: aartsbisdom Köln