Kerncijfers over de twee grote kerken in Duitsland 2021

De Duitse Bisschoppenconferentie heeft de statistieken voor 2021 gepubliceerd. De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) deed dat al in maart 2022. Hier zijn enkele belangrijke gegevens:

Vorig jaar behoorden ruim 21.000.000 mensen tot de katholieke kerk en waren 19.000.000 protestanten. Dit komt overeen met een aandeel van resp. 26 of 23,5 procent van de totale bevolking. Vorig jaar verlieten ruim 359.000 mensen de katholieke kerk en ongeveer 280.000 mensen verlieten de protestantse kerk. In beide gevallen is dit een nieuw record.

Meer dopen en huwelijken

De katholieke kerk registreerde vorig jaar 1.465 opnames en 4.116 heropnames, terwijl de protestantse kerk in dezelfde periode ongeveer 18.000 opnames rapporteerde.
Beide kerken registreerden voor 2021 een stijging van het aantal dopen ten opzichte van het voorgaande jaar: in de katholieke kerk waren dat ruim 142.000 (2020: 104.610), in de protestantse kerk 115.000 dopen (exacte cijfers voor 2020 zijn nog niet beschikbaar).
De katholieke kerk meldt ook aanzienlijk meer huwelijken voor 2021 (20.140 tegenover 11.018 in 2020). Het aantal Eerste Communies was 156.500 (2020: 139.700). Er zijn 240.040 begrafenissen geregistreerd (2020: 236.546).

Minder parochies

Door de herstructurering in de katholieke bisdommen is het aantal parochies gedaald tot 9.790 (2020: 9.858). Er zijn in het hele land 10.313 priesters (2020: 12.565), van wie 6.215 parochiewerk verrichten (2020: 6.303). 

bron: domradio.de

beeld:unsplash.com