Lezing: ‘Verzoening en eenheid onder hoogspanning’


  • Datum: 28 juni 2022 20:00 – 22:00
  • Locatie: Marcuskerk
  • Adres: Asschatterweg 1, Leusden

Nog enkele maanden tot de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken, vanaf 31 augustus, in Karlsruhe. Met het thema ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’ roept de assemblee op om inspiratie te vinden in de liefde van de drie-ene God, die zichtbaar is geworden in Jezus Christus en die door de kracht van de Heilige Geest werkzaam is in en door de hele mensheid en de hele schepping.

In een wereld waarin oorlog en geweld veel mensen het vreedzame leven ontnemen, bereiden de deelnemers zich voor op deze spannende samenkomst.

Zo ook ds Karin van den Broeke, lid van het Central Committee en oud-voorzitter van de PKNsynode. Zij zal deze maand de laatste voorbereidings-vergadering voor de assemblee van de Wereldraad bijwonen. Op deze avond in Leusden spreekt zij aanloop naar de assemblee over ‘Verzoening en eenheid onder hoogspanning’.