Paus Franciscus: “Zie het hele drama van de oorlog”

Paus in gesprek met Jezuïeten-journalisten

Paus Franciscus heeft opgeroepen om naast menselijk lijden ook rekening te houden met de oorzaken en gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De wereld beleeft momenteel een “Derde Wereldoorlog”, waarschuwde hij in ontmoeting met verschillende vertegenwoordigers van Europese jezuïetentijdschriften in het Vaticaan op 19 mei. Het jezuïetentijdschrift “La Civiltà Cattolica” geeft daarvan een uitoverig verslag. De paus hield hij de mogelijkheid open van een ontmoeting met patriarch Cyril I in Kazachstan in september a.s.

U kunt dit gesprek hier lezen

Geen eenvoudig goed-kwaad schema

Gezien de “wreedheid en wreedheid” van de Russische agressieoorlog, zei Franciscus dat de wereld “het risico loopt het volledige drama van die oorlog niet te zien – een drama dat zich afspeelt achter deze oorlog die op de een of andere manier is uitgelokt of niet kon worden voorkomen.”

‘We moeten afstappen van het denkkader van “Roodkapje”: Roodkapje was goed en de wolf was de slechterik. Hier zijn geen metafysische good guys en bad guys, in abstracte zin. Er ontstaat iets globaals, met elementen die sterk met elkaar verweven zijn. 
Een paar maanden voor het uitbreken van de oorlog ontmoette ik een staatshoofd, een wijze man, die heel weinig, heel wijs spreekt. Nadat we hadden gesproken over de dingen waar hij over wilde praten, vertelde hij me dat hij erg bezorgd was over de manier waarop de NAVO zich bewoog. Ik vroeg hem waarom, en hij zei: ‘Ze blaffen aan de poorten van Rusland. Ze begrijpen niet dat de Russen imperialisten zijn en zullen niet toestaan ​​dat een buitenlandse mogendheid hen nadert.” Hij concludeerde: “De situatie kan tot oorlog leiden.” Dit was zijn mening. Op 24 februari begon de oorlog.’

De oorzaken van oorlog, de belangen in oorlog begrijpen

In een interview met de Italiaanse krant “Corriere della Sera” had Franciscus dit standpunt al naar voren gebracht en kreeg er ook kritiek op.
“Op dit punt kan iemand tegen mij zeggen: maar je bent voor Poetin! Nee, dat ben ik niet. Zoiets beweren zou simplistisch en verkeerd zijn. Ik ben er gewoon tegen om een problematiek die zo ingewikkeld is te reduceren tot het onderscheid tussen goed en kwaad zonder na te denken over de wortels en belangen van dat alles. Als we de wreedheid van de Russische troepen zien, mogen we de problemen niet vergeten om ze op te lossen.”

De wereld is in oorlog, aldus de paus, die voor de oorlog in Oekraïne meermaals had gesproken over een “Derde Wereldoorlog in stukken”. Volgens Franciscus, wiens eigen grootvader getuige was van de Eerste Wereldoorlog op de rivier de Piave, ‘brak voor hem de Derde Wereldoorlog uit’ met het conflict in Oekraïne. “Je moet bedenken dat er in één eeuw drie wereldoorlogen zijn geweest, met alle wapenhandel erachter!” – zei Franciscus, dit is “een ongeluk voor de mensheid, wat je stof tot nadenken zou moeten geven”.

Ontmoeting met Cyril I in september?

In het gesprek met zijn medebroeders gaf Franciscus meer inzicht in zijn videogesprek met de Russische patriarch Cyril I. In het eerste deel van het 40 minuten durende gesprek las de patriarch aan Franciscus een verklaring voor waarin hij “redenen voor de oorlog” gaf. “Toen hij klaar was, kwam ik tussenbeide en zei tegen hem: ‘Broeder, we zijn geen staatsgeestelijken, we zijn herders van het volk'”. 
Vanwege de oorlog hebben de twee kerkleiders toen “in onderling overleg” besloten om de oorspronkelijk voor 14 juni in Jeruzalem geplande bijeenkomst uit te stellen “naar een latere datum, zodat onze dialoog niet verkeerd wordt begrepen”. Paus Franciscus kondigde toen aan dat hij Cyril zou kunnen ontmoeten tijdens zijn reis in september naar Kazachstan: “Ik hoop hem als pastor te mogen begroeten en die zin met hem te kunnen spreken.’

Met het oog op de oorlog in Oekraïne riep de paus ook op om de solidariteit met de oorlogsvluchtelingen niet uit het oog te verliezen, zeker met het oog op vrouwen en kinderen, die een gemakkelijke prooi zijn voor mensenhandelaren. Een langdurige ondersteuning is nodig die “verder gaat dan de concrete actie van dit moment”.

Heroïsche martelaren

Volgens Franciscus werd de geschiedenis van Oekraïne gekenmerkt door slavernij en oorlog, keer op keer was het land “doorgesneden en verscheurd” “door de wil van degenen die het in bezit wilden nemen om het te exploiteren”. “Het is alsof de geschiedenis Oekraïne heeft gepredisponeerd om een ​​heroïsch land te zijn. Het zien van deze heldhaftigheid raakt ons in het hart. Een heldhaftigheid die hand in hand gaat met tederheid”, bracht de paus hulde aan de Oekraïners. “Wat voor ons ligt, is een situatie van wereldoorlog, wereldwijde belangen, wapenverkoop en geopolitieke coöptatie waarbij een heldhaftig volk wordt gemarteld.”

De paus moedigde de journalisten aan om “het menselijke drama van oorlog over te brengen” in hun berichtgeving: “Voer uw sociaal-politieke reflecties uit, maar verwaarloos de menselijke reflecties over oorlog niet”. En met verwijzing naar de scènes van de wereldoorlogen, riep hij op tot het vertellen van “het menselijke drama van deze begraafplaatsen, het menselijke drama van de stranden van Normandië of van Anzio” en het drama van de moeders en families wier zonen stierven in de oorlog.

bron: Vatican News / La Civiltà Cattolica

beeld: La Civiltà Cattolica