Sint Jansprocessie Laren

Patroonsfeest in Laren

Op zondag 26 juni 2022 om 11.00 uur wordt weer de Sacramentsprocessie gehouden in Laren.

Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse kruiskerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of ’s nachts, naar het kerkhof.

Rond 1800 werd het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden. In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. In 1886 (toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag) is deze gewijzigd in een sacramentsprocessie. De processie kreeg een nog plechtiger karakter. Vanuit deze tijd stammen ook de erepoorten, als uiting van religieus eerbetoon aan de Heer.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw gingen er stemmen op om de Sint Janprocessie op te heffen. Echter een aantal Laarders kon dit op tijd voorkomen. Zij wisten de processie weer nieuw leven in te blazen. De processie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deelnemers opnieuw als een groot katholiek feest worden beschouwd, dat van heinde en verre toeschouwers trekt.

Wij houden een processie niet om te demonstreren maar om iedereen te laten delen in ons geloof. In de Sint Jansprocessie trekken wij biddend en zingend op vanuit de Sint Jansbasiliek naar het oude Sint Janskerkhof, waar temidden van de graven de Eucharistie wordt gevierd. Daarna trekken wij met het Allerheiligste in ons midden terug naar de basiliek.

Wilt u op de hoogte blijven over de Sintjansprocessie of daarover meer informatie lezen, klik dan hier om naar de website van de Broederschap van Sint Jan te gaan?

beeld: https://sintjanlaren.nl/