“Wat beweegt mij van binnen?”

Bij de afbeelding:
Ignatius en zijn volgelingen wisten dat het de bedoeling was dat iemand die God zocht, God alleen op een intelligente en nederige manier moest zoeken en dan met Gods genade “God in alle dingen kon vinden”. 
Zijn methode omvatte Geestelijke Oefeningen van de geest, het geheugen, de wil en de verbeelding. Analoog aan hardlopen en zwemmen voor de lichamelijke verbetering van het lichaam, zouden deze oefeningen van de geestelijke vermogens iemand in staat stellen de goddelijke wil te vinden en zijn wil in overeenstemming te brengen met de wil van God.

Jezuïet Mark Rotsaert is specialist op het terrein van ignatiaanse spiritualiteit. Hij schreef eind 2021 het boek met de eenvoudige titel: Ignatius. Ben Frie ging met hem in gesprek: wie was Ignatius en wat is kenmerkend voor zijn spiritualiteit?

Luister hier naar de podcast met Mark Rotsaert SJ
Wat verstaat u onder christelijke spiritualiteit?

“Christelijke spiritualiteit is de concrete vorm waarin iemand de geest van het evangelie gestalte geeft in zijn leven. Spiritualiteit zegt ook iets over de Geest Gods die aan het werk is. Wanneer je probeert het leven van Jezus te vertalen naar jouw leven, dan heeft dat iets te maken met Gods Geest. Die is dan aan het werk. We weten niet hoe, maar Hij is er wel.”

Het volledige artikel vindt u op igniswebmagazine

Voor het eerste deel van deze podcastserie sprak Ben Frie SJ met jezuïet Jan van der Poll

Wil je verhalen als deze niet missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief