Wereldgezinsdagen in Rome van start gegaan

In Vaticaanstad is afgelopen woensdagavond de tiende editie van de Wereldgezinsontmoeting van start gegaan. Met een Festival voor de Gezinnen in de grote audi¨´entiehal opende paus Franciscus dit meerdaagse geloofsevenement. De waardigheid van het gezin als hoeksteen van de samenleving staat centraal. 

In zijn toespraak tot ongeveer tweeduizend afgevaardigden uit honderdtwintig landen riep de paus op tot een inclusieve kerk. “We moeten omkeren en als Kerk naar buiten treden”, zei de 85-jarige pontifex. Bisdommen en parochies moeten “gemeenschappen worden die iedereen met open armen ontvangen” om zodoende weerstand te bieden aan de “cultuur van onverschilligheid”.

Thematische zwaartepunten tijdens de Wereldgezinsontmoeting zijn onder meer de intergenerationele dialoog, de uitdagingen van het huwelijksleven, seksualiteit en migratie. Het motto is “Liefde in het gezin: roeping en weg naar heiligheid.” 

Tijdens de openingsbijeenkomst vertelden verschillende gezinnen over hun leven, waaronder een Romeins echtpaar dat thuis Oekraïense vluchtelingen heeft opgevangen. Ook was er een live videoverbinding met een parochie in Kiev tot stand gebracht zodat er geluisterd kon worden naar mensen die beschreven hoe het is om een oorlog mee te maken. door de oorlog waren getroffen, hun ervaringen.

Lees meer op de site van het Vaticaan

Hand­rei­king voor pa­ro­chies

Speciaal voor pa­ro­chies is een uit­ge­breide hand­rei­king gemaakt met in­for­ma­tie over het pro­gram­ma. Onder andere de inhoud van de lezingen en de panels staan daarin ver­der uit­ge­werkt.

Live­stream

Het hele pro­gram­ma zal via live­stream wor­den uitgezon­den en zal te volgen zijn via:

bron: kro-ncrv.nl-vatican news/bisdom haarlem-amsterdam