Een kerk op het synodale pad

De Australische kerk maakt roerige tijden door. Het thema misbruik speelde ook hier hevig. Kardinaal Pell belandde in de gevangenis op beschuldiging van misbruik, uiteindelijk werd hij vrij gesproken, ook corona speelde een grote rol. De behoefte aan verandering is groot en bracht de Australische bisschoppen tot een nieuwe aanpak.

Zij hebben een proces op gang gebracht dat vergelijkbaar is met het initiatief van de Duitse bisschoppen van de Synodale Weg. In Australië spreekt men van “Plenary Council, listen to what the Spirit is saying”
Thema’s die aan de orde komen tonen veel verwantschap met de onderwerpen van de Duitse Synodale Weg en de resultaten van de eerste ronde op weg naar de bisschoppensynode in 2023 over synodaliteit.

Uit een verslag van deze Plenaire Raad komen de volgende thema’s naar voren:
Verzoening: wonden helen, geschenken ontvangen
Op weg naar bekering – genezing zoeken
Door Christus geroepen – Uitgezonden als missionaire leerlingen
Getuigen van de gelijke waardigheid van vrouwen en mannen
Communie in genade: sacrament van de wereld
Vorming en leiderschap voor zending en bediening
Ten dienste van gemeenschap, participatie en zending: bestuur
Integrale ecologie en conversie omwille van ons gemeenschappelijk huis

Voor een overzicht van het hele proces, klik hier
Wie meer details wil weten over het gehele proces, kan hier terecht bij FAQ

bron: plenarycouncil.catholic.org.au/