“Meer moed nodig voor kerk van de toekomst”.

Toespraak van de vice-voorzitter van Duitse lekenorganisatie ZDK

Op een conferentie in Fulda riep Thomas Söding, katholiek theoloog en vice-voorzitter van de ZdK, op tot bundeling van krachten om vernieuwing te bevorderen gezien de kerkcrisis en het grote aantal mensen die uittreden. “De katholieke kerk is door het heersende klerikalisme in een situatie terecht gekomen waarvoor het woord ‘crisis’ nog te zwak is. Het komt er nu meer dan ooit op aan om te zoeken naar toekomstbestendige oplossingen”, zei hij in een panel getiteld “Waar gaan de christelijke kerken naar toe?”

Prof. Söding debatteerde met Dr. Kristin Jahn, secretaris-generaal van de Proestantese Kerkendag. Zij was van mening dat de tijd dat mensen uit “gewoonte en traditie tot de kerk hoorden” voorbij was. “Vandaag ervaren we een proces van verlossing door vorm te geven aan een kerk van vrijwilligheid en volwassen getuigen van je geloof.” Thomas Söding legde uit dat dit ook geldt voor katholieken: “We zullen een kerk op basis van vrijwillige keuze moeten zijn. We moeten de kerk heroverwegen. We blijven katholiek. We zijn een wereldkerk. We hebben bisschoppen. Maar we zijn geen monarchie. We zijn een kerk die leeft van de inzet van de gelovigen. Ze hebben structuren nodig waarop ze kunnen vertrouwen.”

Er zijn diepgaande maatschappelijke trends waaraan kerken niets kunnen veranderen, maar waarop ze productief zouden kunnen reageren: “We hebben nieuwe vormen van overleg en ontmoeting nodig en mensen die het Goede Nieuws waarvoor de kerk bestaat een gezicht geven, “, zegt Söding. Kristin Jahn: “Onze kans ligt in het gelukkige christen zijn. Ons geloof is zoveel mooier dan de problemen die we hebben veroorzaakt.”

Ze was het met Thomas Söding eens dat de toekomst van de kerken oecumenisch is. Wat het Centraal Comitee van de Duitse katholieken (ZdK) betreft zei Thomas Söding “We hebben oecumenische kerkdagen nodig, maar we hebben ook oecumenisch open katholieke dagen en oecumenisch open protestantse kerkdagen nodig waar we de kenmerken van onze eigen kerken niet verbergen, maar er openlijkvoor uitkomen. We staan ​​op een kruispunt van nieuwe kansen. We hebben meer moed nodig voor de toekomst.” 

bron: ZdK