Plenaire vergadering kerk Australië strijdt voor hervormingen

De katholieke kerk worstelt niet alleen voor hervormingen in Duitsland. Dezer dagen loopt de “Plenary Council, listen to what the Spirit is saying” (Wij zouden zeggen ‘plenaire bijeenkomst van de landelijke pastorale raad, luister naar wat de Geest ons te zeggen heeft). Op het einde brak een conflict uit in de strijd om hervormingen.

Tientallen vrouwen verlieten deze conferentie, sommigen huilend, en de conferentie werd geschorst. Wat was er gebeurd?

Aan de orde was de stemming over de vraag: Kunnen vrouwen diaken worden als het Vaticaan dit toestaat door een wijziging van de kerkelijke wet? Er was een ruime meerderheid van 148 stemmen op een totaal van 277 stemgerechtigden.

Maar om deze kwestie aangenomen te krijgen was een 2/3 meerderheid nodig en die werd niet gehaald. De bisschoppen hadden de neiging om er “nee” tegen te zeggen. Dit resulteerde in de uittocht van veel vrouwen uit de vergadering onder tranen en verwijten. Daarna was er een fase van bezinning en werd geprobeerd om tot een ​​compromis te komen.
Er werd een werkgroep van vier personen gevraagd om nieuwe formuleringen op te stellen, zodanig dat ook de bisschoppen die de vereiste meerderheid tegenhielden ook konden instemmen. Het resultaat was een een nieuw voorstel dat werd aanvaard.

De nieuwe voorzitter van de Bisschoppenconferentie, aartsbisschop Timothy Costelloe, maakte toen de balans op: “Dit moment is een oproep van God aan ons. De compromissen hebben ons er nogmaals aan herinnerd wat Paulus VI zei aan het einde van het Tweede Vaticaans Concilie dat het vrouwenvraagstuk een belangrijke vraag is voor de toekomst is. Alle bisschoppen zijn het daarmee eens.”

Zo blijkt, ook in Australië en in zoveel andere streken in de kerk: “vrouwen willen serieus genomen worden in de kerk en eisen de hun toekomende plaats op. In Australië werd men het eens over de volgende tekst: “Wij getuigen van de gelijke waardigheid van vrouwen en mannen voor God.” Dit houdt ook in dat vrouwen en mannen op grond van vanaf het doopsel gelijke rechten hebben in de kerk. Volgens de auteurs van deze tekst houdt dat ook in dat het kerkelijk recht gewijzigd moet worden zodat vrouwen tot diaken gewijd kunnen worden. De Australische bisschoppen wordt gevraagd op hiervoor op te komen. Dit is natuurlijk nog toekomstmuziek, maar ook ‘down under’ is, evenals in onze streken de drang voelbaar: vrouwen willen in de kerk dezelfde rechten hebben als mannen. 

Naast deze kwestie werd ook de milieuvraag behandeld, in Australië ook een hot item.
Een typisch Australisch thema kreeg ook de nodige aandacht: hoe om te gaan met de Aboriginals, d.w.z. de oorspronkelijke bewoners van Australië, die in het verleden zowel door de staatsautoriteiten als door de katholieke kerk zijn verwaarloosd, ze werden als minderwaardig gezien. Men wil dat verbeteren en in de toekomst de situatie van deze mensen in de kerk serieus nemen.
Verder was men het erover eens dat innen vijf jaar synodale structuren gerealiseerd moesten worden, van parochie naar bisdom en naar het nationale niveau, zodat het synodale proces niet stopt met deze plenaire sessie maar voortgang vindt. 

Het blijft een vraag of de neergaande tendens, waarover we in een eerder bericht spraken, door dit soort maatregelen kan worden afgeremd, er is een groot verlies aan vertrouwen.
Belangrijk zal vooral zijn hoe de Wereld Bisschoppensynode in het najaar van 2023 zal eindigen en welke impulsen die an de wereldkerk zal geven. En kan paus Franciscus intussen er iets aan doen om het conservatieve deel van de clerus en van de 45 bisschoppen mee te nemen? Met name de opstelling van die bisschoppen is cruciaal want nog steeds is het kerkrechtelijk zo dat de plaatselijke bisschop bepaalt wat er in zijn bisdom gebeurt.

N.B. Volgens de laatste statistieken is het aandeel christenen in Australië voor het eerst sinds de start van de enquêtes 110 jaar geleden onder de 50 procent gedaald. Over het algemeen beschrijft een groeiend aantal mensen zichzelf als “niet-religieus”, volgens de tellingsgegevens van 2021 die dinsdag door het Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn vrijgegeven. 44 procent identificeerde zichzelf als christen, vergeleken met 52 procent vijf jaar geleden en 61 procent tien jaar geleden.

bron: cathnews/domradio/8 | media@catholic.org.

beeld: shutterstock © No-Te Eksarunchai

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *