Terugloop kerkelijke betrokkenheid ook “down under”-update

Aartsbisschop Timothy Costelloe SBD (ACBC/Fionasile)

Deze maand zijn a.h.w. de halfjaarcijfers aan de orde. Dat is niet alleen in het bedrijfsleven, ook wat de kerk betreft kunnen we deze trend waarnemen. We berichtten over kerkelijkheid en kerkbezoek in Duitsland de Verenigde Staten en in ons land. Algemene tendens: krimp, terugloop.
Deze ontwikkeling is klaarblijkelijk wereldwijd.

Aartsbisschop Timothy Costelloe SDB, de nieuwe voorzitter van Australische bisschoppenconferentie, zei in een interview in The Australian, dat hij de afnemende steun aan de kerk beschouwt als een ‘wake-up call’. Een prikkel om nog meer haar overtuigingen in evenwicht te brengen met de realiteit van een steeds meer seculiere natie. 
De aartsbisschop van Perth: “de kerk moet trouw zijn aan haar kernprincipes en moet geloven in de ‘gaven’ die de katholieke levensvisie te bieden heeft; het is een specifieke manier om de wereld te begrijpen en de oproep om integer te leven.”

Toch raakt de religie met 1,3 miljard aanhangers wereldwijd uit de gratie bij Australiërs, waarbij 40 procent van de bevolking aangeeft niet tot een religie te horen en slechts 20 procent beschouwt zich als katholiek, een daling van 22,6 procent in 2016, volgens de laatste volkstelling resultaten.

“Ik denk dat het voor ons een heel duidelijke indicatie is van de richting die onze samenleving opgaat”, zei aartsbisschop Costelloe. “Het is niet verrassend, maar het is als het ware een wake-up call om ons eraan te herinneren dat we niet zelfgenoegzaam mogen zijn.

“We weten dat de manier waarop we de zin van het leven begrijpen en naar het leven kijken niet door iedereen wordt gedeeld; we willen het niemand opleggen, maar wel aanbieden. Het is een geschenk dat we aan onze samenleving kunnen brengen, maar zoals elk geschenk, je kunt het nemen of laten… we willen het zo open en genereus mogelijk aanbieden.”

Aartsbisschop Costelloe, die op 13 juli zijn rol als voorzitter van de bisschoppen op zich zal nemen, zei dat in het voorbereidend traject naar de bijeenkomst van de bisschoppen, een groot deel van de tijd besteed is aan de “idee dat de kerk een kerk is die uitgaat naar mensen, ze ontmoet waar ze zijn, hen een geschenk wil brengen en het aan henzelf overlaat om te beslissen of ze het willen aannemen”.

HELE VERHAAL: ‘Wake-up call voor ons katholieken’, zegt aartsbisschop (door Rhiannon Down, The Australian ) 

De Australische kerk maakt roerige tijden door. Het thema misbruik speelde ook hier hevig. Kardinaal Pell belandde in de gevangenis op beschuldiging van misbruik, uiteindelijk werd hij vrij gesproken, ook corona speelde een grote rol.

De Australische bisschoppen hebben een proces op gang gebracht dat vergelijkbaar is met het initiatief van de Duitse bisschoppen van de Synodale Weg. In Australië spreekt men van “Plenary Council, listen to what the Spirit is saying”
Thema’s die aan de orde komen tonen veel overeenkomst met de onderwerpen van de Duitse Synodale Weg en de resultaten van de eerste ronde op weg naar de bisschoppensynode in 2023 over synodaliteit.
Verzoening: wonden helen, geschenken ontvangen
Op weg naar bekering – genezing zoeken
Door Christus geroepen – Uitgezonden als missionaire leerlingen
Getuigen van de gelijke waardigheid van vrouwen en mannen
Communie in genade: sacrament van de wereld
Vorming en leiderschap voor zending en bediening
Ten dienste van gemeenschap, participatie en zending: bestuur
Integrale ecologie en conversie omwille van ons gemeenschappelijk huis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *