Vredes oproep paus inzake Oekraïne-crisis

Indirect heeft paus Franciscus vandaag kritiek geuit op het beleid van westerse mogendheden inzake de oorlog in Oekraïne. De mogendheden zouden volgens de paus moeten kiezen voor de-escalerende dialoog. 

“Ik doe een beroep op de hoofden van naties en internationale organisaties om te reageren op de neiging om conflicten en confrontaties te benadrukken. De wereld heeft vrede nodig. Niet een vrede gebaseerd op een bewapeningsevenwicht, op wederzijdse angst. Nee, dat is niet genoeg. Dat is de geschiedenis zeventig jaar terugdraaien”, zei Franciscus tegen de menigte op het Sint-Pietersplein.

“De Oekraïnse crisis had voor wijze staatslieden een uitdaging moeten zijn om in dialoog een betere wereld op te bouwen voor de nieuwe generaties. Het kan nog steeds, met Gods hulp, is dit altijd mogelijk! Maar we moeten van politieke, economische en militaire machtsstrategieën overstappen op een mondiaal vredesproject:
nee tegen een wereld die verdeeld is tussen tegenstrijdige machten;
ja tegen een wereld die eenheid brengt tussen volkeren en beschavingen die elkaar respecteren.”

De machtsstrategieën waar de paus op doelt zijn de uitbreiding van de NAVO, de economische sancties tegen Rusland en de wapenleveranties aan Oekraïne. 

bron:Vatican News/kro-ncrv.nl/katholiek

beeld: Süd Deutsche Zeitung vrijdag 30 juni