Wereldconferentie Anglicanen afgesloten

Anglicaanse bisschoppen, met echtgenoten en gasten bij de Lambeth Conferentie

“Vrees niet”

Na twaalf dagen met opgewekte vieringen en intensieve discussies is afgelopen zondag 7 juli de 15e Lambeth-Conferentie afgesloten met een viering die de charme en de pluriformiteit van de Angelicanen uitstraalde.

Uiteindelijk danste iedereen door het schip richting het westportaal. Onder de ritmische klanken van een Zuid-Afrikaans lied verlieten de deelnemers de kathedraal van Canterbury; opgewonden en opgewekt, omdat ze werden uitgezonden naar een wereld waarin ze niet bang hoeven te zijn – zoals de Anglicaanse primaat Justin Welby duidelijk maakte vanaf de eerbiedwaardige preekstoel.

Bisschoppen uit 165 landen vertegenwoordigd

Na twaalf intensieve programmadagen vol debatten over actuele wereldproblemen en de eigen kerk, vol gebed, Bijbelstudie en vreugdevolle viering, besloot de kerkdienst op zondag de Wereldbisschoppenvergadering van de Anglicaanse Gemeenschap, die als regel om de tien jaar plaatsvindt. Daartoe reisden meer dan 650 bisschoppen uit 165 landen en 480 van hun echtgenoten naar Canterbury. Voor de dienst in de 1.400 jaar oude kathedraal kwam een paarsgekleurde vereniging bijeen, waarvan de kleuren opnieuw werden gekenmerkt door deelnemers uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De meerderheid van de ongeveer 77 tot 85 miljoen anglicanen woont in de landen van het Zuiden.

De viering werd geleid door Justin Welby aartsbisschop van Canterbury en aartsbisschop Thabo Makgoba uit Zuid-Afrika. De lezingen, voorbeden en liturgische teksten werden uitgesproken in het Japans, Frans, Spaans en een taal uit zuidelijk Afrika. De muziek varieerde van klassieke koorgezangen en orgelstukken tot funky ritmes, door een combo bestaande uit deelnemers van de Lambeth-conferentie.

In tegenstelling tot de openingsdienst een week geleden was de sfeer nu vrerugdevol en ontspannen, na dagen van geconcentreerd werken en af en toe spanning. De opluchting dat “alles goed ging” was ook merkbaar in de woorden van de gastheer van de conferentie aartsbisschop Justin Welby.

Bisschop Welby preekt over het overwinnen van grenzen

lees de preek van de aartsbisschop

aartsbisschop Justin Welby

Glimlachend beklom hij de oude preekstoel voor de preek, zoals altijd uitgerust met zijn tabletcomputer.
Zijn boodschap: christenen moeten achter de zwaksten staan; voor een wereld waarin armoede en de kloof tussen arm en rijk, vervolging op basis van religie of seksualiteit overwonnen moeten worden. Er moet een einde komen aan de confessionele verschillen. “Het koninkrijk van God breekt de grenzen van de verschillende denominaties af”, zo riep Welby op tot de gezamenlijke inzet van de christelijke kerken.

De aartsbisschop citeerde wat curiaal kardinaal Luis Tagle, een van de twee vooraanstaande gasten van het Vaticaan, de dag ervoor had verteld: de voormalige aartsbisschop van Manilla rapporteerde over een jongen wiens T-shirt hij ooit had ondertekend in een jeugdkamp. De jongen legt dit elke avond onder zijn kussen omdat hij zijn vader, een gastarbeider, al jaren niet meer heeft gezien; maar hij weet dat hij een gezin heeft: de Kerk. En dat zijn vader op de een of andere manier bij hem was.

Welby wordt persoonlijk

Hier beschreef Welby zijn eigen, zeer persoonlijke familie-ervaring. In 2016 bleek dat niet de man van zijn moeder, maar een andere zijn vader was. Een nogal verontrustend besef, dat bovendien gevolgen had kunnen hebben voor zijn ambt. “Kan ik als buitenechtelijk kind zelfs aartsbisschop van Canterbury zijn, of is alles wat ik in dit ambt heb gedaan ongeldig?”, vroeg hij zich af. Gelukkig was al in 1952 het canonieke recht van de Church of England dienovereenkomstig gewijzigd, “anders zouden zelfs de doden die ik begroef niet zijn begraven”. Uiteindelijk kreeg hij de zekerheid “dat God die mij echt kent”, zijn vader is.

Bemoedigende slotwoorden

Aan het eind spoorde hij zijn grote gemeente uit 165 landen aan: “Als u nu terugreist naar je vaderland, wees dan niet bang. God komt naar ons toe, we hoeven Hem niet te zoeken.” En: “Geef het goede nieuws door aan hen die in angst leven.”pm.
De Anglicaanse Kerk werd gesticht in Engeland ten tijde van de Reformatie. Koning Hendrik VIII brak in 1533 met de paus omdat hij weigerde het huwelijk van de koning nietig te verklaren. Als hoofd van een nieuwe staatskerk stelde Hendrik VIII zich in 1534 op. Op het gebied van geloof hielden de anglicanen aanvankelijk vast aan de katholieke leer; later hadden protestantse invloeden de overhand. In 1549 verscheen het eerste Anglicaanse geloofsboek, het Book of Common Prayer.

bron: Lambeth Conference.org
beeld: Neil Turner for The Lambeth Conference.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *