Een pastoraal werkende neemt afscheid, een bisschop onderzoekt

De bisschop van Chur heeft een canoniek onderzoek geopend naar de zaak van een vrouwelijke pastoraal werker die de mis zou hebben geconcelebreerd bij haar afscheid b.g.v. haar pensionering.

Door Christophe Henning | Zwitserland

Monika Schmid, leidde gedurende vele jaren de facto de parochie St. Martin in Illnau-Effretikon in het bisdom Chur. Op 28 augustus was ze ‘hoofdcelebrant’ bij de afscheidsmis van 28 augustus. Zij verzorgde de homilie (zie de video) en concelebreerde de eucharistie.
“Als diocesane bisschop heb ik de plicht te reageren op de gebeurtenissen van de afgelopen weken (…) in de parochie “, zei bisschop Joseph Bonnemain van Chur, op 2 september.

Concelebratie
Aan het hoofd van de processie, met een staf in de hand als symbool van het herderschap voor de gemeenschap, werd Schmid vergezeld door twee priesters, een diaken en een theoloog.
Op het moment van het eucharistisch gebed – waarvan de tekst uitgebreid was herzien – stond de groep rond het altaar.Het was Schmid die de centrale plaats innam op het moment van de consecratie en die het eucharistisch gebed uitsprak, een priester hield de hostie en de beker vast….

De video van de viering (klik hier) circuleert op sociale media. …
Aan het einde van de afscheidsceremonie gaf de zij als parochieleider de staf als teken van haar pastorzijn over aan een van de twee aanwezige priesters, aan wie ze “haar” parochie toevertrouwde.

Al deze gebaren brachten bisschop Bonnemain, die paus Franciscus afgelopen februari aanstelde om Chur te leiden, ertoe aan een voorlopig canoniek onderzoek te openen.”Vanwege de omvang van deze gebeurtenissen heb ik er bewust voor gekozen om niet onmiddellijk te handelen. In een dergelijke situatie is het belangrijk om een ​​passende procedure zorgvuldig te evalueren”, zei de 74-jarige bisschop, die lid is van Opus Dei.”De complexiteit van de liturgische misstanden die hebben plaatsgevonden, maakt een voorlopig canoniek onderzoek noodzakelijk”, zei hij.

Doopfeesten vieren
Het incident komt op een moment dat dinsdag een conferentie over “sacramentaliteit en de kerk”, georganiseerd door de Zwitserse bisschoppenconferentie en de Zwitserse Liga van Katholieke Vrouwen, aan de Universiteit van Fribourg.De theologische en pastorale reflectie in het hart van deze bijeenkomst stelde de kwestie van “het bedienen van sacramenten door niet-gewijde pastorale werkenden”, voornamelijk vrouwen.
In 2020 was de voorbereiding van deze conferentie al gestart over “nieuwe vormen van sacramentele missies voor lekenpastorale functionarissen, mannen en vrouwen, bijvoorbeeld de viering van dopen of de ziekenzalving”.

Het Wetboek van Canoniek Recht is ondubbelzinnig over wie in de mis kan voorgaan. “In de eucharistieviering is het diakenen en leken niet toegestaan ​​om te bidden, vooral het eucharistiegebed, of om handelingen te verrichten die eigen zijn aan de vierende priester”, zegt canon 907. Het is de vraag of de aanwezigheid van “concelebrerende” gewijde priesters de Eucharistie valideert wanneer ook een leek betrokken is bij het lezen van de gebeden. Het voorlopige canonieke onderzoek zou ook de verantwoordelijkheid voor de overtreding bij de gewijde bedienaren kunnen leggen.”De resultaten van dit eerste onderzoek zullen de basis vormen voor mogelijke verdere maatregelen. Ze zullen ook aantonen of het misdrijven zijn die door het dicasterie voor de geloofsleer moeten worden aangepakt en daarom aan haar moeten worden gemeld”, aldus bisschop Bonnemain. in een verklaring.

lees ook: https://www.kath.ch/newsd/bischof-joseph-bonnemain-geht-auf-monika-schmid-zu/

Read more at: https://international.la-croix.com/news/religion/swiss-catholic-laywoman-investigated-for-concelebrating-eucharist/16556

beeld: https://www.kath.ch/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *