Bisdom Roermond: nieuw beleid eucharistievieringen

Nieuw beleid eucharistievieringen

Wanneer het echt niet anders kan, dan mogen parochiefederaties ervoor kiezen om in sommige kerken binnen hun federatie niet meer elk weekeinde een eucharistieviering aan te bieden. Dat staat in een brief die vicaris-generaal René Maessen naar alle parochies in het bisdom Roermond heeft gestuurd.

Dit is een wijziging van het beleid. Tot nu toe is de regel dat er in elke parochiekerk elk weekeinde minstens één zondagsviering wordt gehouden. Maar door het teruglopend aantal priesters is het in sommige dekenaten niet meer mogelijk om structureel voldoende priesters te vinden om elk weekeinde in elke kerk eucharistie te vieren. Daarnaast nemen in sommige plaatsen zo weinig mensen aan de eucharistieviering deel dat het veel motiverender is om gelovigen uit verschillende parochies bij elkaar te brengen in één gezamenlijke eucharistieviering.  

Met deze beleidswijziging reageert het bisdom op signalen uit parochies dat het steeds vaker niet lukt om een beschikbare priester te vinden. Sommige federaties hebben een pastoraal team met meer priesters, maar dat is niet overal het geval. In de afweging om niet meer elke week een eucharistieviering aan te bieden, maar bijvoorbeeld eens in de twee weken, kunnen ook financiële argumenten een rol spelen. Het gaat daarbij met name om de hoge kosten voor gas en elektriciteit. “Hoewel financiële redenen nooit een hoofditem mogen zijn in pastorale zaken, kunnen ze ook niet buiten beschouwing worden gelaten,” erkent vicaris-generaal Maessen.

Hij schrijft verder dat het besluit om in een bepaalde kerk niet meer elk weekeinde een zondagsviering aan te bieden niet lichtvaardig genomen mag worden en alleen kan na overleg met het bisdom. Bovendien moet het besluit ingekaderd zijn in een langetermijnvisie van de parochiefederatie, waaruit blijkt wat de plaats en functie van de betreffende kerk binnen de federatie of fusieparochie is of wordt. Ook vraagt het bisdom aandacht voor een goede communicatie met de parochianen.

Opmerking webredactie:
Dit beleid bevestigt een situatie die in steeds meer parochies in ons land al geruime tijd praktijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *