Bisschop Dieser wil een nieuwe kijk op seksonderwijs

“Homoseksualiteit is geen uitglijder van God”

Bisschop Helmut Dieser van Aken staat open voor een kerkelijke herbeoordeling van voorbehoedsmiddelen. Hij pleit ook voor een heroriëntatie van de seksuele leer van de kerk. Homoseksualiteit is “geen goddelijke uitglijder”.

“Als we – met het Tweede Vaticaans Concilie – erkennen dat ouders zelf beslissen over het kindertal als een verantwoordelijkheid voor God, dan beschouw ik de keuze van middelen van secundair belang”, zei hij tegen “Christus & Welt” (donderdag). Men mag echter niet vergeten dat “de seksualiteit van man en vrouw door God is bedoeld om het leven door te geven. We leven nooit alleen voor onszelf”, voegde de bisschop eraan toe.

Op de vraag of de pil en het condoom vanuit zijn oogpunt “goed” waren, antwoordde hij: “Ik zou een herbeoordeling verwelkomen. Door anticonceptie aan te bevelen, versterken we de bescherming van het leven.” Echter, de zogenaamde morning-afterpil “en alle vormen van het doden van mensenleven in ontwikkeling” blijft taboe.

‘Hij zag dat het goed was’

In het interview, bij gelegenheid van een nieuwe zitting van de Synodale Weg, pleitte de bisschop ook voor een heroriëntatie van de katholieke seksuele leer met het oog op mensen met andere geaardheid. “Homoseksualiteit is geen uitglijder van God, maar door God gewild in dezelfde mate als de schepping zelf: ‘hij zag dat het goed was’, staat in het scheppingsverhaal”,.
De bisschop beschreef zijn standpunt over een kerkelijke zegenbede voor homoseksuele paren met de woorden: “Zolang de kerk iets anders zegt, kan ik als individuele bisschop officieel het tegenovergestelde niet regelen.”

“Persoonlijke gewetensbeslissing”

Maar iedereen is gehouden aan zijn geweten, voegde hij eraan toe: “Het is de persoonlijke gewetensbeslissing van de individuele pastor om te beslissen over de zegen met het oog op een specifiek paar. Eerst moet een onderscheid worden gemaakt: word ik politiek gebruikt? Wordt hier een huwelijk gesuggereerd? Worden anderen onterecht verwaarloosd? Maar als een pastor tot de conclusie komt: ik wil dit echtpaar zegenen, dan is dat zijn gewetensbeslissing.” Dat gebeurt ook in het bisdom Aken.

De bisschop beschouwt homoseksualiteit niet langer als zonde, vervolgde hij: “Het is een zonde wanneer ik een ander geweld aandoe, hem verneder, hem gebruik, wanneer ik doe alsof, wanneer liefde geen liefde is, wanneer ik ontrouw, liefdeloos, onverschillig ben. is zonde. Maar als het gaat om liefde, om deze variëteit van liefde, die een erotische vorm is, als het lichaam een ​​uitdrukking wordt van deze liefde en de taal van deze liefde, dan denk ik: liefde kan geen zonde zijn.” 

“Help je eigen ik-statement te maken”

De bisschop van Aken sprak zich ook uit voor meer tolerantie van de kerk jegens niet-binaire mensen. De doopvermelding hoeft niet langer alleen mannelijk of vrouwelijk te zijn: “Als het geslacht bij de geboorte niet duidelijk is, moet dit ook bij de doopvermelding worden vermeld. We willen mensen helpen om hun eigen identiteit te ontwikkelen”

De katholieke seksuele moraal is een van de centrale thema’s in het hervormingsproject Synodale Weg naar de Toekomst van de Kerk in Duitsland. Bisschop Dit is medevoorzitter van het forum dat stukken over dit onderwerp voorbereidt voor de Synodale Vergadering. Voor de volgende bijeenkomst, die donderdag 8 september in Frankfurt begint, hebben de circa 230 deelnemers vier papers van de werkgroep ter consultatie.

bron: domradio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *