Church People’s Conference” in Keulen roept op tot kerkhervormingen (update)

“We gaan vooruit”

Ongeveer 100 vertegenwoordigers van meer dan 30 initiatieven en verenigingen hebben hun oproep tot hervormingen in de katholieke kerk herhaald. Op de “Church People’s Conference” in Keulen steunden ze hervormingsprocessen zoals het synodale pad.

Als onderdeel van het evenement, dat tot zondag duurt en het motto heeft “We gaan ervoor – voor een synodale kerk van de toekomst”, moet ook een gezamenlijke verklaring worden aangenomen. Het evenement is “een antwoord op de diepe crisis van de rooms-katholieke kerk en het daarmee gepaard gaande verlies aan belang in ons land”, verklaarde Christian Weisner, woordvoerder van de organisatie “We are Church”, die de conferentie op gang bracht.

Het gaat om “samen reddingsboten bouwen”, “terwijl het waterpeil van de geloofwaardigheid van de gevormde katholieke kerk niet alleen in Keulen, niet alleen in de Rijn blijft zinken en zinken en zinken.”

Voor het voortbestaan ​​van de kerk

Katholieke verenigingen zoals de Katholieke Duitse Vrouwenfederatie (KDFB), de Katholieke Vrouwengemeenschap van Duitsland (kfd) en de Federatie van Duitse Katholieke Jeugd (BDKJ), evenals hervormingsgerichte groepen zoals Maria 2.0 en #OutInChurch nemen deel aan de ontmoeting. Ook initiatieven van slachtoffers van misbruik zijn vertegenwoordigd.

De theoloog en religiefilosoof Hans-Joachim Höhn zei dat de kerk zich in de toekomst meer in netwerken zou moeten organiseren en minder in grote pastorale gebieden. “Om te laten gebeuren wat men hoopt te gebeuren in de verre toekomst – het voortbestaan ​​van de Kerk – moet men voorkomen wat men vreest in de nabije toekomst: het einde van de Kerk.” De kracht van de kerkelijke initiatieven die in Keulen aanwezig zijn, is hun verankering in de realiteit van het leven en hun “competentie om beïnvloed te worden”.

De woordvoerster van Maria 2.0 Rijnland, Maria Mesrian, was kritisch over het synodale pad waarop katholieke lekenvertegenwoordigers en bisschoppen over hervormingen debatteren. Het is de “aangeboren afwijking van het synodale pad” waarmee het Centraal Comité van Duitse katholieken (ZdK) aan het begin van het proces instemde met een blokkerende minderheid van de bisschoppen bij het nemen van beslissingen. Als gevolg hiervan verhinderen mensen die deel uitmaken van het “misbruiksysteem” hervormingen.

Lees de slotverklaring van de Conferentie (D)

bron: domradio.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *