Kritiek op kerkelijk starheid jegens homoseksuelen

“Er staat niets in het evangelie over details van seksuele moraal”

De stadsdeken van Frankfurt, Johannes zu Eltz, roept de kerk en haar gemeenten op om meer open te staan ​​voor homoseksuelen. De pastorale ontmoeting en opdracht moet op de voorgrond staan. Dat heeft ook zijn houding veranderd.

“Laten we eens luisteren naar wat homoseksuele mensen te zeggen hebben vanwege hun eigen geschiedenis van discriminatie en wat ze willen”, zei zu Eltz in een interview met de laatste uitgave van de kerkelijke kranten van de bisdommen Mainz, Limburg en Fulda. “We hoeven niet meteen te reageren met defensieve reflexen”.

Starheid van de kerk

Zu Eltz benadrukte: “Het evangelie zegt helemaal niets over gedetailleerde seksuele moraal.” Jezus hield zich niet bezig met “beoordelingskwesties” omdat “ze zich niet in de horizon van bijbelse mensen bevonden”. De apostel Paulus gaat er uiteraard van uit dat mensen altijd vrij kunnen beslissen over hun houding en handelen. “Vandaag weten we dat de hele persoon wordt gekenmerkt door een homoseksuele geaardheid en niet zomaar kan kiezen tot wie hij zich aangetrokken voelt en met wie hij wil en kan samenleven”, aldus de stadsdecaan.

Homopaar met regenboogvlag / © CarlosBarquero (shutterstock)
Homopaar met regenboogvlag/ © CarlosBarquero ( shutterstock )

Met het oog op de katholieke leer over homoseksualiteit zei Eltz: “Ik ben zo katholiek in de kern en decennia lang had ik een ongebroken vertrouwen in het leergezag en in de waarheid die daar door de Heilige Geest wordt gegarandeerd, zodat het helemaal niet gemakkelijk is voor mij om deze vraag te beantwoorden van afwijken van wat mijn kerk leert.” De katholieke catechismus noemt homoseksualiteit een “neiging die objectief ongeordend is”. Tegelijkertijd waarschuwt de catechismus dat homoseksuele mannen en vrouwen “met respect, mededogen en tact” moeten worden behandeld.

De kerkelijke doctrine over homoseksualiteit brengt het risico mee dat ze grote verdeeldheid te weeg brengt, zei zu Eltz. “Het heeft al een groot aantal mensen uitgestoten door de starheid van de kerk over deze kwestie..”

Pastorale zorg: Mensen ontmoeten

De 64-jarige pastor benadrukte dat “pastorale zorg altijd voorrang moet krijgen boven structuren en leerstellingen – in alles”. Dat komt uit het evangelie. Zu Eltz vroeg sceptici om met homoseksuele mensen te praten: “Meestal verandert de hele wereld door elkaar persoonlijk te leren kennen. het oog. Dat is mij ook overkomen.” Zijn houding ten opzichte van homoseksuele mensen is veranderd door ontmoetingen met hen.

Zu Eltz is deelnemer aan de vierde plenaire vergadering van de Synodale Weg. Op hun bijeenkomst van 8 tot 10 september in Frankfurt willen de ongeveer 230 synodeleden tal van papers bespreken, waaronder die over de seksuele moraal van de kerk.

lees ook Theoloog: Bijbel veroordeelt homoseksualiteit niet

Volgens Ulrich Berges, professor voor de exegese van het Oude Testament, te Bonn , verbiedt de Bijbel homoseksualiteit niet. Dat geldt ook voor Leviticus 18, 22, zei Berges in een interview met DOMRADIO.DE.

“De tekst Leviticus is ongeveer 500 jaar voor Christus geschreven. Het verwijst altijd naar anale omgang tussen mannen, waarbij anale omgang altijd een daad van vernedering is. Dit is dus helemaal niet te vergelijken met vrije, tussen gelijkwaardige partners of beloofde levensrelaties ’, zegt Berges.

bron: domradio.de

beeld: shutterstock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *