Nieuwe bisschoppen op cursus

Enkele Australische deelnemers aan de bisschoppencursus

Na uitstel vanwege de pandemie is er in Rome weer eem vormingscursus geweest voor nieuwe bisschoppen. Door deze cursus worden de nieuwelingen beter voorbereid op hun taak, ontwikkelen ze een gevoel van de betekenis van de wereldkerk en krijgen meer inzicht in de mogelijkheden tot samenwerken met “Rome”.

De cursus, getiteld “Het evangelie aankondigen in het veranderende tijdperk en na de pandemie”, bracht meer dan 330 bisschoppen bijeen die van 2019-2022 waren gewijd voor de cursus, die in twee sessies werd gehouden.

Een van de deelnemende australische bisschoppen gaf als commemntaar: “Het was een geweldige ervaring om samen te komen met bisschoppen uit zoveel landen, wier ervaring wordt gevormd door de cultuur en context van hun plaatselijke kerk. Van de bisschoppe die aan deze cursus deelnamen, vertegenwoordigde bijna een derde de Oosters-Oosterse katholieken, wat het perspectief van de universaliteit van de katholieke kerk in termen van liturgie, theologie en pastorale praktijk verder verrijkte.”

De cursus zorgde ervoor dat de nieuwe bisschoppen in contact kwamen met verschillende dicasteries van de Heilige Stoel en om te begrijpen hoe ze bestaan ​​om de missie van de Kerk te ondersteunen.

“Het is duidelijk dat de oproep van paus Franciscus aan de kerk om op synodale wijze te handelen, wordt ingebed in de werkwijze van elk dicasterie. Er is duidelijk een vernieuwingsproces gaande op elk niveau dat de visie en missie van het Tweede Vaticaans Concilie weerspiegelt. De Kerk luistert duidelijker naar de vreugden, hoop, aspiraties en zorgen van haar volk en deze dialoog versterkt haar missionaire houding ten opzichte van de wereld,” aldus een andere deelnemer uit Australië.

bron: CathNews

beeld: bisdom Sale Australië

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *