Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam

Zaterdag 17 september – 9.30 uur – OLV ter Nood Heiloo

Zater­dag 17 sep­tem­ber is de In­spi­ra­tie­dag Caritas van ons bisdom in Heiloo. Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.

De in­spi­ra­tie­dag sluit aan bij de Europese Campagne ‘Together We’, waar­mee we de ko­men­de drie jaar aan­dacht geven aan de zorg voor armen en voor de schep­ping. We maken ons allemaal zorgen en voelen ons alleen vaak zo mach­te­loos. Maar samen kunnen we verschil maken.

Sprekers

We zijn trots op de sprankelende sprekers en inlei­ders op deze dag:

Daan SavertDaan Savertcoördinator en bestuurslid Laudato Si’ Alliantie Over wat wij samen concreet kunnen doen tegen klimaat­ver­an­de­ringGerard MoormanGerard Moormancoördinator en bestuurslid Laudato Si’ Alliantie Over wat wij samen concreet kunnen doen tegen klimaat­ver­an­de­ring
­ 
Trees VerteegenTrees Versteegenemeritus pas­to­raal werker en onder­zoe­ker, ge­spe­cia­li­seerd in contact met armen Hoe vin­den we de armen in onze wijk?Laetitia van der LansLaetitia van der Lanstheoloog en des­kun­dige in geloofscom­mu­ni­ca­tie Hoe kunnen we de caritas meer bekend­heid geven?
­ 
datum:zater­dag 17 sep­tem­ber 2022
tijd:9.30 tot 14.00 uur (ont­vangst vanaf 9.00 uur, inclusief lunch
plaats:Gas­ten­huis Onze Lieve vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo
aanmel­den:caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *