Controversiële deal Vaticaan-China verlengd met twee jaar

Het Vaticaan heeft de controversiële geheime deal met China verlengd. De overeenkomst maakt de benoeming van bisschoppen met wederzijds goedvinden mogelijk. Het Vaticaan heeft zaterdag niet gezegd of het is herzien.

De Vaticaanse zijde is bereid “een respectvolle en constructieve dialoog met de Chinese zijde te onderhouden voor een vruchtbare uitvoering van de genoemde overeenkomst en voor een verdere ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen met als doel het bevorderen van de missie van de katholieke kerk en het welzijn van het Chinese volk “, zegt de verklaring, die ook door de Heilige Stoel in het Chinees werd verspreid.

Parolin: “Veel moeilijkheden”

In september zei kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin op de Italiaanse televisie dat een Vaticaanse delegatie naar China was gereisd voor besprekingen. Hij erkende “veel moeilijkheden” en dat er nog “een lange weg” te gaan was. Hij had eerder gesproken over een mogelijke verduidelijking en aanpassing van verschillende punten van het akkoord.

De buitenlandse vertegenwoordiger van het Vaticaan, aartsbisschop Paul Gallagher, noemde de resultaten van de vorige overeenkomst “niet bijzonder indrukwekkend”. Paus Franciscus beschreef de uitwisseling met de Volksrepubliek ook als moeilijk, maar riep tegelijkertijd op tot geduld en dialoog.

verlenging twee jaar geleden

De interimovereenkomst, die in oktober 2018 in werking trad, is in 2020 voor het eerst met twee jaar verlengd. Sindsdien zijn er weinig benoemingen van bisschoppen goedgekeurd door zowel de Chinese autoriteiten als de paus. Parolin wordt beschouwd als de architect van deze overeenkomst. De overeenkomst, waarvan de bewoordingen geheim worden gehouden, is bekritiseerd omdat ze het leven van katholieke christenen in de Volksrepubliek niet verbetert.

Bovendien zouden leden van de zogenaamde ondergrondse kerk, die niet door Peking wordt gecontroleerd, verder worden gemarginaliseerd. De voormalige bisschop van Hongkong, kardinaal Joseph Zen Ze-kiun (90), staat momenteel samen met vijf andere beklaagden terecht in China. Ze worden ervan beschuldigd een inmiddels ter ziele gegane fonds ter ondersteuning van democratieactivisten niet correct te hebben geregistreerd.

Verder onderzoek tegen kardinaal Zen

Joseph Kardinaal Zen Ze-kiun / © China Center Sankt Augustin
Joseph Kardinaal Zen Ze-kiun/ © China Center Sankt Augustin

Volgens berichten in de media doet de politie ook onderzoek naar de verdachte op beschuldiging van “samenzwering met buitenlandse mogendheden”. In juli riep het Europees Parlement op om de zaak tegen Zen en andere aanhangers van de democratische beweging te laten vallen.

In een resolutie riepen de parlementsleden het Vaticaan op om “de druk op de Chinese staatsorganen op te voeren” en aan te dringen op een einde aan vervolging en mensenrechtenschendingen. De kardinaal is een van de prominente critici van de regering in Peking en haar religieus beleid, en de laatste tijd steeds meer van het Vaticaan en haar China-beleid.

Cijfers over religie en de katholieke kerk in China

Het door communisten geregeerde gigantische land China is multireligieus. Volgens het China Center in Sankt Augustin bij Bonn zijn de vijf officieel erkende religieuze gemeenschappen het boeddhisme, het taoïsme, de islam, het protestantisme en het katholicisme. Van de 1,4 miljard Chinezen zijn ongeveer 185 miljoen boeddhisten, ongeveer 23 miljoen moslims en ongeveer 38 tot 60 miljoen protestanten; ongeveer 10 miljoen zijn katholiek. Het aantal aanhangers van het taoïsme kan niet worden vastgesteld.

Twee jonge mannen, een seminarist en een koorknaap, zitten op stoelen tijdens een mis in de Xishiku-kerk in Peking, 13 januari 2019.  / © Gilles Sabrie (KNA)
Twee jonge mannen, een seminarist en een koorknaap, zitten op stoelen tijdens een mis in de Xishiku-

bron: ucanews/domradio
beeld: Lisu kerk in Fugong, Yunnan provincie China. (File photo: Bitter Winter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *