Wereldsynode: “Waarom niet praten met partnerparochies?”

Myriam Wijlens, de Nederlandse canoniek rechtsgeleerde die doceert in Erfurt en adviseur is bij de wereldsynode in Rome, maakt een positieve tussentijdse balans op van de bijeenkomst ter verdere voorbereiding van de Wereldsynode, die twee weken duurde in Frascati. Om alvast in de stemming te komen voor de continentale fase, beveelt ze gelovigen aan in dialoog te gaan met katholieken in partnerparochies van de universele kerk.

Gudrun Sailer – Vaticaanstad

Ongeveer 50 synodes waren vertegenwoordigd bij de vergadering in Frascati. In een interview met ons zei Wijlens verheugd te zijn met de enorme respons uit alle delen van de universele kerk. Van de 114 katholieke bisschoppenconferenties in de wereld stuurden er 112 synodeverslagen van hun eigen kerken waarin zij de zorgen van hun gelovigen bundelden. Er werden echter ook meer dan 1.000 brieven van groepen gelovigen aan de synode ontvangen. Het was de taak van de synodalisten die in Frascati waren bijeengekomen om al deze inzendingen te lezen en te beluisteren.

“We waren allemaal verrast om te ontdekken dat mensen in de wereld eigenlijk dezelfde zorg hebben”

“We zijn allemaal verrast – aangenaam verrast, om ons eerst te realiseren dat mensen in de wereld eigenlijk een identieke zorg hebben, een identieke ervaring hebben, identieke zorgen hebben,” zei Wijlens. “Het is dus niet zo dat de ene kant de ene kant op gaat en de andere kant de andere kant op. Er is een zeer grote overeenkomst, die vreugde en hoop brengt, maar ook angsten en zorgen, om een ​​tekst uit het Tweede Vaticaans Concilie te gebruiken.”

Tijdens de bijeenkomst in Frascati is een document opgesteld dat het Vaticaan medio oktober wil presenteren. Dan zal duidelijk worden wat de “identieke zorg” is van gelovigen uit de hele wereld. Net als de andere synodeleden moet Wijlens niet vooruitlopen op het document.

Zij raadde alle gelovigen die geïnteresseerd zijn in de synode aan om met broeders en zusters van andere plaatselijke kerken te praten. “Wat zeiden de anderen eigenlijk en wat zegt de Heilige Geest tegen ons als kerk in het bijzijn van dit luisteren van medechristenen uit totaal verschillende delen van de wereld? Als je de kans hebt, zou ik iedereen adviseren: ga op internet, je zult op bijna elke bisschoppenconferentie een publicatie van de rapporten vinden, en lees die maar. Misschien heeft uw parochie een partnerparochie. Waar ik vandaan kom, in Erfurt, hebben we een partnerparochie in Tanzania. Zou het niet interessant zijn als we in Erfurt lezen wat er werkelijk in Tanzania is gezegd? En misschien een conferentie met ze houden en zeggen: heb dat we zeiden, jij zei dat – wat betekent dat eigenlijk voor ons samen op pad?”

“Dit is een teken, het werk van de Heilige Geest”

De synodale zitting in Frascati was een indrukwekkend spiritueel proces, beschreef Wijlens. Ze was buitengewoon hoopvol voor het toekomstige pad van de Wereldsynode. “En persoonlijk zou ik zeggen dat dat een teken is van het werk van de Heilige Geest. Ik denk dat de paus precies op het juiste moment voor de hele wereld zei: laten we luisteren, niet alleen naar elkaar, maar ook naar wat de Heilige Geest ons wil zeggen. En dus is er geen gevaar voor parlementarisme. Het is heel diep naar elkaar luisteren.”

bron: Vaticaan nieuws

beeld: https://www.vaticannews.va/by-Anthony-summer-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *