Zesde Werelddag van de Armen op 13 november

In zijn boodschap voor de zesde Werelddag van de Armen (13 november) doet paus Franciscus een oproep tot meer solidariteit en inzet in de strijd tegen armoede in de wereld. Paus Franciscus benadrukt dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen door persoonlijke betrokkenheid. De paus merkt op dat de Werelddag dit jaar komt “als een gezonde uitdaging, die ons helpt na te denken over onze levensstijl en over de vele vormen van armoede overal om ons heen.” De armoede neemt toe, onder andere door de pandemie en de oorlog in Oekraïne.

Paus Franciscus noemt de bereidheid in de afgelopen jaren om vluchtelingen uit de oorlogen in het Midden-Oosten, Centraal-Afrika en Oekraïne op te vangen en te steunen, maar stelt ook vast dat hoe langer het conflict voortduurt, hoe meer de gevolgen ervan verergeren. “De gastlanden vinden het steeds moeilijker om de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen; gezinnen en gemeenschappen beginnen het gewicht te voelen van een situatie die verder gaat dan een noodsituatie. Nu is het moment gekomen om niet toe te geven en de aanvankelijke motivatie te hernieuwen. Wat wij begonnen zijn, moet met dezelfde verantwoordelijkheid worden voltooid,” aldus de paus. “Solidariteit is in feite precies dat: het weinige dat we hebben delen met hen die niets hebben, zodat niemand lijdt. Hoe meer het gemeenschapsgevoel en de communio als levenswijze groeien, hoe meer solidariteit zich ontwikkelt.”

De Nederlandse vertaling van deze boodschap zal eind september te vinden zijn op www.rkkerk.nl. Nu al in de moderne talen als u hier klikt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *