Het Vaticaan verandert

Bisschop De Korte: Geestelijken moeten gelovigen tot christelijke bloei brengen, niet erboven gaan hangen’

Een week lang waren de Nederlandse bisschoppen op bezoek in het Vaticaan. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch nam voor de derde keer aan dit ad-liminabezoek deel. Hij ziet een cultuuromslag in het Vaticaan en legt uit waarom de Radboud Universiteit toch katholiek kan blijven.

door Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad

ROME

Dit was uw derde ad-liminabezoek, na de bezoeken van 2004 en 2013. Wat was er deze keer anders?

‘Dankzij de hervormingen van paus Franciscus zegt men hier in Rome nu dat de Romeinse curie, het geheel van departementen dat de paus helpt bij het bestuur van de kerk, ten dienste staat van de bisschoppen, en niet boven ons . Ook zijn meer leken onze gesprekspartners, onder wie opvallend veel vrouwen. Die zijn de afgelopen jaren in topfuncties van de dicasteriën (de Vaticaanse term voor departementen of ministeries, red.) benoemd. Dat is een duidelijk teken van een groeiende synodaliteit, het samen op weg zijn van de kerk in haar geheel. Daarover gaat ook de synode die paus Franciscus vorig jaar lanceerde. De paus zelf sprak tijdens onze ontmoeting steeds weer over het volk Gods, over de raadpleging van het volk Gods en de begeleiding van het volk Gods.’ 

Het spreken over de kerk als ‘volk Gods’ werd onder Nederlandse katholieken tientallen jaren lang vooral gezien als iets van links, van een progressief katholicisme dat zich in de Acht Meibeweging had verenigd tegenover de lijn van de bisschoppen. En nu doet de paus het? 

‘De term wordt problematisch als het begrip ‘volk Gods’ eenzijdig gebruikt wordt en tegenover het gewijde kerkelijke ambt wordt geplaatst. Maar je moet de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie, dat over de kerk als volk van God spreekt, in hun volledigheid lezen. Het gewijde ambt van bisschoppen, priesters en diakens is wezenlijk voor de kerk.’

lees het volledige interview in het Nederlands Dagblad

beeld: bisdom den bosch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *