Radboud Universiteit start Laudato Si’-Instituut voor integrale ecologie

De Radboud Universiteit wil een Laudato Si’-Instituut oprichten met daarbinnen een gelijknamige leerstoel, beide gericht op de ontwikkeling en bevordering van integrale ecologie. De bijzondere leerstoel Laudato Si’, genoemd naar de encycliek van paus Franciscus, waarin hij oproept om met respect om te gaan met de aarde en de armen, is een initiatief van de denktank Socires en de Radboud Universiteit.

Integrale ecologie is een benadering, uitgedragen door paus Franciscus in de encycliek Laudato Si’ uit 2015, die het klimaatvraagstuk ziet als een omvattend fysiologisch, sociaal, economisch en politiek probleem. Daarvoor is een transdisciplinaire, integrale aanpak nodig. De te benoemen bijzonder hoogleraar Laudato Si’ zal deze benadering door middel van onderzoek verdiepen, deelnemen aan de dialoog tussen de duurzaamheidsinitiatieven die al bestaan op de universiteit en participeren binnen een netwerk van internationale universiteiten.

De bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de Radboud Universiteit, Socires, het Kansfonds, de Stichting Het R.C. Maagdenhuis, de Stichting tot Bevordering van het Katholiek Bijzonder Onderwijs en Stichting Sobriëtas.

Identiteit van de Radboud Universiteit

De aandacht voor de encycliek Laudato Si’ past bij het bijzondere karakter van de Radboud Universiteit. Voor deze universiteit, voortgekomen uit de katholieke emancipatiebeweging, hebben de thema’s solidariteit, rentmeesterschap en gelijkwaardigheid van oudsher een speciale betekenis. De erkenning van de bijdrage die Laudato Si’ levert aan het denken over ecologie en rechtvaardigheid, in een geest van naastenliefde en hoop, past bij de geschiedenis en toekomst van de Radboud Universiteit als maatschappelijk betrokken instituut.

Publieksevenement 18 november

Het voornemen om de leerstoel in te richten wordt toegelicht tijdens een publieksevenement op vrijdag 18 november 2022 onder de titel Van Klimaatdepressie naar Duurzame Hoop. Tijdens de conferentie, georganiseerd door de Laudato Si’ Alliantie Nederland en de denktank Socires in samenwerking met de Radboud Universiteit, geven de sprekers bisschop Gerard de Korte en  klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde ieder een lezing over hun inzet voor de Schepping. Daarna vinden workshops over duurzaamheid plaats vanuit verschillende perspectieven, van duurzaam eten of de filosofie van duurzaamheid, tot klimaatpsychologie en kloostergemeenschappen die hun grond ecologisch bewerken.

Contactinformatie

Meer informatie over de bijzondere leerstoel kunt u contact opnemen met prof. dr. Frans Wijsen via frans.wijsen@ru.nl.

bron en beeld: Radbouduniversiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *