Vragenlijst over de rol van de kerk in tijden van crisis

U kunt ook uw mening geven

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort. Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerkgangers vinden van de rol van hun kerk in deze tijd. Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om problemen aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?

Namens Actie Kerkbalans
is onderzoeksbureau Citisens op 31 oktober een grootschalig onderzoek gestart onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk oppakt in tijden van crisis.

Ga direct naar de vragenlijst

Inzet van kerken
Kerken spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol bij het aanpakken van crises. Ook in de huidige tijd, waarin verschillende crises zoals de opvang van vluchtelingen, de oplopende energieprijzen, de toenemende eenzaamheid, de nog altijd voortdurende coronacrisis en natuurlijk de oorlog in Oekraïne, zich opstapelen. Veel parochies, kloosters en gemeenten zien een helpende taak voor zichzelf weggelegd. Zo realiseren ze – vaak in samenwerking met de lokale overheid – opvangplekken voor vluchtelingen, is er diaconale hulp voor mensen die het financieel zwaar hebben en zetten veel kerken en kerkelijke vrijwilligers zich in voor bijvoorbeeld voedselbanken, schuldhulpverlening of projecten die eenzaamheid tegengaan.

Vragen aan kerkgangers
Hoe zien kerkgangers deze helpende rol van de kerk? Daar zoomt het onderzoek van Actie Kerkbalans op in. In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat zij van de kerk verwachten in verschillende crises, maar ook hoe zij dit in hun lokale parochie of gemeente terugzien. Tegelijk worden ook kerken zelf getroffen door gevolgen van de crisis en is het de komende periode een extra uitdaging om de helpende rol juist nu op te pakken. De vragenlijst gaat daarom ook in op de vraag in hoeverre kerkgangers bereid zijn hun plaatselijke parochie of gemeente juist in tijden van crisis financieel te steunen.

Geven voor de kerk
Aansluitend hierop komt in het onderzoek ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans zelf aan bod. Met de Actie Kerkbalans komen de genoemde vier kerkgenootschappen ieder jaar samen in actie om leden om een financiële bijdrage te vragen voor de eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie en daarom zijn deze inkomsten nodig om het kerk-zijn invulling te geven. In het onderzoek wordt kerkgangers gevraagd wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze hun plaatselijke kerk al dan niet financieel steunen. Dit geeft deelnemende parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden.

beeld: de barmhartige samaritaan, Ramon Mangold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *