Duitse katholieken werken aan oprichting Synodale Raad

ZdK kiest 27 leden voor synodale commissie

Met een synodale raad van bisschoppen en lekenvertegenwoordigers slaat de katholieke kerk in Duitsland nieuwe wegen in. Het is niet eenvoudig om de voorbereidende commissie op een eerlijke manier voor zowel geslachten als generaties te vullen.

Het Centraal Comité van Duitse katholieken (ZdK) heeft een nieuwe fase ingeslagen op weg naar permanente synodale structuren voor de katholieke kerk in Duitsland.
Tijdens de najaarsplenaire vergadering in Berlijn koos de overkoepelende lekenorganisatie 27 vertegenwoordigers voor een synodaal comité. Dit moet de oprichting voorbereiden van een nieuw landelijk advies- en beheersorgaan, een zogenaamde synodale raad.
De commissie zal ook bestaan ​​uit de 27 diocesane bisschoppen en nog eens 20 leden die zullen worden gekozen door de plenaire vergadering van het hervormingsproces van het synodale pad.

Waar staat de toekomstige “Synodale Raad”?

In de synodale raad zouden bisschoppen, priesters en leken in de toekomst samen moeten discussiëren en beslissen over fundamentele kerkelijke kwesties en het gebruik van financiële middelen. Onduidelijk is nog of de toekomstige Synodale Raad boven of naast de bisschoppenconferentie zal staan ​​en welke rol de ZdK in de toekomst zal spelen.

Tot de oprichting van de synodale commissie in maart 2023 en de synodale raad in de volgende drie jaar werd afgelopen september in Frankfurt/Main besloten door de algemene vergadering van het lopende proces van de Synodale Weg. 92,8 procent van de 167 afgevaardigden stemde voor, het project kreeg ook de vereiste tweederde meerderheid van de bisschoppen met 43 ja en 6 nee stemmen, 10 bisschoppen onthielden zich van stemming. Vóór de stemming in Frankfurt had het Vaticaan zich uitgesproken tegen een nieuw bestuursorgaan, als dat boven de bisschoppen zou staan.

De ZdK stuurde 15 vrouwen en 12 mannen naar de synodale comité, waaronder voorzitter Irme Stetter-Karp en haar vicevoorzitters Wolfgang Klose, Birgit Mock, Claudia Nothelle en Thomas Söding. Andere leden van de commissie zijn de hoogleraren theologie Julia Knop en Dorothea Sattler, Benedictijner zuster Philippa Rath, sociaal-ethicus Andreas Lob-Hüdepohl en sociaal wetenschapper en woordvoerder van slachtoffers van misbruik, Johannes Norpoth.

Volgens het besluit van de Algemene Vergadering van het Synodale Weg moet de samenstelling van het comité een uitdrukking zijn van een evenwichtige samenstelling betreffende generaties en gender.

Aangezien het lichaam al een meerderheid heeft van voornamelijk oudere mannen met 27 diocesane bisschoppen en 12 ZdK-vertegenwoordigers, zouden de 20 nog te kiezen afgevaardigden overwegend jong en vrouwelijk moeten zijn, wil men recht doen aan de eigen uitgangspunten.

De selectie van kandidaten voor de commissie is momenteel aan de gang

De selectie van kandidaten voor de commissie is momenteel aan de gang. Kandidaten uit heel Duitsland kunnen voorgedragen worden, om verkiesbaar te zijn moeten ze minimaal met twaalf handtekeningen ondersteund worden.

Er blijven nog veel vragen die om oplossing vragen: krijgen de bisschoppen een 2/3 meerderheid in het nemen van besluiten in de op te richten Synodale Raad? Wat zijn de gevolgen voor de toekomst van het ZdK, het Centraal Comité van Duitse katholieken (tot nu toe het hoogste vertegenwoordigende orgaan van het Duitse leken)? Welke ruimte zal er zijn voor enkele katholieke leken en verenigingen, die de ZdK niet als hun vertegenwoordiger zien, en die zich nu keer op keer laten horen?

bron: domradio

beeld: Synodaler Weg © Maximilian von Lachner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *