Hervormingen van het synodale pad volstaan ​​volgens Halik niet

“Cultuur van geestelijk onderscheidingsvermogen” |

Volgens de Tsjechische theoloog Tomas Halik zijn de katholieke hervormingsinspanningen van het synodale pad in Duitsland noodzakelijk. Ze zijn echter onvoldoende voor een heropleving van het christelijk geloof.

Dat zei hij in een interview dat woensdag werd gepubliceerd door de uitgeverij van het bisdom Keulen. Wat eerder nodig is, is een ‘cultuur van spiritueel onderscheidingsvermogen’ om ‘van daaruit licht te brengen in een diepere kijk op onszelf en de wereld om ons heen’.

Halik meent dat de kerken in Europa leeg lopen omdat wat de kerken verkondigen en uitstralen niet ingaat op de existentiële vragen en spirituele behoeften van mensen vandaag de dag. Gezien het verval van de parochies zijn er “centra van bezinning en actie” en andere initiatieven nodig om “de burgermaatschappij te verrijken met de geest van het evangelie”.

Aangezien noch de import van priesters uit Polen of Afrika, noch de zogenaamde “viri probati” – gehuwde priesters – de problemen oplosten, zouden dergelijke centra een rol kunnen spelen die vergeleken kan worden met die van missionaire kloosters in het verre verleden. “Ze mogen echter niet worden toevertrouwd aan groepen met een sekte-achtig karakter”, waarschuwde Halik. Ook moeten christenen mensen niet op agressieve wijze het hof maken, maar hen eerder “geestelijke begeleiding in de geest van wederzijds respect en dialoog” aanbieden.

verloren begrijpelijkheid en geloofwaardigheid

Geloof en twijfel hebben elkaar nodig als twee zussen, aldus priester Halik. “Kritisch denken helpt het geloof om niet te vervallen in fanatisme, onverdraagzaamheid en fundamentalisme; geloof helpt twijfel om niet te vervallen in cynisch pragmatisme of gelatenheid.” Deze dialoog vindt plaats in de hoofden en harten van veel mensen. Hij moet daarom “gepromoveerd en gecultiveerd” worden.

Logo Synodaal Pad / © Julia Steinbrecht (KNA)
Logo Synodaal Pad/ © Julia Steinbrecht ( KNA )

Het systeem van de katholieke kerk als geheel heeft aan begrijpelijkheid en geloofwaardigheid ingeboet, vervolgde de socioloog en religieus filosoof. Het katholicisme, dat opkwam als een “tegencultuur van het protestantisme en moderniteit, liberalisme en socialisme”, is niet langer in staat “te communiceren met andere systemen in de samenleving”. Het katholicisme dat in de 19e eeuw opkwam, was een afwijking van echte “katholiciteit, de universaliteit en openheid van het christendom”. Deze meervoudige katholiciteit moet herontdekt worden.

bron: Domradio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *