Twee Duitse bisdommen laten onderzoek doen naar geestelijk misbruik

Verschijnsel is pas sinds kort aangemerkt als een probleem

In tegenstelling tot seksueel misbruik komt geestelijk misbruik pas sinds een paar jaar in de belangstelling. De bisdommen Münster en Osnabrück hebben nu het initiatief genomen tot een onderzoek, men kijkt vooruit.

Een onderzoeksgroep van de Universiteit van Münster gaat bijzondere vormen van machtsmisbruik in religieuze en spirituele context onderzoeken. Ze kreeg opdracht van de bisdommen Münster en Osnabrück, zo maakten beide bisdommen dinsdag bekend. Het doel van het onderzoek is factoren te identificeren die zogenaamd geestelijk misbruik bevorderen en manieren te ontwikkelen om deze te voorkomen.

Het onderzoek is in handen van een wetenschappelijk team onder leiding van Judith Könemann van het Instituut voor Religieuze Opvoeding en Pastoraaltheologie van de universiteit. Ook de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) en de Franciscaanse Orde van Thuin , gevestigd in Emsland, zijn hierbij betrokken. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van drie jaar.

Mix van verschillende processen

Het onderzoek wordt opgesteld op basis van ervaringen van getroffenen, interviews met ooggetuigen en analyse van dossiers. Het gaat om zowel “theologische als sociologische perspectieven”, aldus projectleider Könemann. Volgens de aankondiging ligt de nadruk in het bijzonder op het onderzoek naar geestelijk misbruik in spirituele gemeenschappen in de bisdommen Osnabrück en Münster. Het onderzoeksteam werkt onafhankelijk van de kerkelijke opdrachtgevers.

Het fenomeen van geestelijk misbruik wordt, in tegenstelling tot seksueel misbruik, pas sinds kort als een probleem aan de orde gesteld. Dit betekent de manipulatie en uitbuiting van mensen in naam van God en in de context van het religieuze leven. In pastorale zorg, zoals biecht of geestelijke begeleiding, maar ook in spirituele gemeenschappen worden mensen betutteld, rechteloos en vaak afgeschermd van anderen.

Beschuldigingen van geestelijk misbruik zijn onlangs geuit tegen de groep ” Katholieke Geïntegreerde Congregatie ” met hoofdzetel in München en de spirituele vereniging ” Totus Tuus Neuevangelisierungs ” die opereert vanuit het bisdom Münster. Beiden zijn nu ontbonden. 
In het bisdom Osnabrück had de in het begin van de jaren tachtig opgerichte Christusgemeenschap soms grote invloed op de zusters van de Thuiner franciscaner nonnen en daarom was daar een splitsing. 

bron: kna

beld: https://i2.wp.com/www.apologeticsindex.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *