Zijn de Duitse hervormingsplannen katholiek?

‘Nietes’ zegt het Vaticaan. ‘Welles’, zeggen de Duitse bisschoppen

Duitse bisschoppen willen met gewone gelovigen overleggen als ze voor grote beslissingen staan en dat vastleggen in nieuwe kerkelijke structuren. Het Vaticaan ziet dit als een bedreiging voor het bisschopsambt en wil daar een stokje voor steken. Maar de bisschoppen in Duitsland trekken zich daar niets van aan.

door Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad

Komt het nog goed tussen de vooruitstrevende Duitse bisschoppen en het Vaticaan, waar men bepaald niet te spreken is over de koers die de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland wil varen? Er waren al flinke spanningen tussen Duitsland en Rome. Die zijn alleen maar verder toegenomen, blijkt uit correspondentie tussen de Duitse bisschoppen en het Vaticaan.

Die gespannen situatie heeft een voorgeschiedenis……. door middel van gesprekken wilde de kerk de structurele oorzaken van het misbruik boven water krijgen. Aan dit gesprek deden niet alleen bisschoppen mee, maar ook diakens en priesters, en vooral ook een groot aantal gewone gelovigen. Samen spraken ze onder meer over de macht in de kerk, de plaats van vrouwen en de seksuele moraal.
Bovendien kwamen de Duitse katholieken vorig jaar met een nieuw overlegorgaan, een zogenoemde ‘Synodale Raad’, bestaande uit bisschoppen, vertegenwoordigers van de Duitse lekenorganisatie ZdK en twintig andere leden.

Doel is om de tijdens de Synodale Weg geleverde inspraak van gelovigen een vaste plek in de kerkelijke besluitvorming te geven… Dat stuit op weerstand in het Vaticaan: wordt hiermee het bisschoppelijk gezag niet uitgedaagd of zelfs beperkt?

Vijf Duitse behoudende aartsbisschoppen schreven in december een brief naar Rome waarin ze hun zorgen uitten over de ontwikkelingen in de kerken in hun land in de hoop dat het Vaticaan zou ingrijpen. … Die brief miste zijn uitwerking niet: half januari schreven nota bene de drie hoogste kardinalen van het Vaticaan gezamenlijk een brief naar Duitsland met een verbod op de oprichting van de Synodale Raad. Bovendien had de paus hun brief persoonlijk goedgekeurd, wat in katholieke termen neerkomt op een duidelijk stopteken.

Lees het volledige verhaal in het Nederlands Dagblad

Lees ook: Wat zei de paus echt?

beeld: bistum Limburg (D)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *