Kritiek in Italië op de uitspraken van de paus over de Synodale Weg (D)

bewijs van onbegrip

Het Italiaanse theologische portaal “Settimana News” heeft kritiek gepubliceerd op de woorden van de paus over het Duitse Synodale Weg. Voor de Duitse kerk betekende de “rampzalige communicatie” een extra verzwakking.

Op het platform dat wordt beheerd door de Orde van het Heilig Hart van Jezus (Dehonians), werd in een donderdag gepubliceerd artikel gesteld dat als de paus de Duitse Synodale Weg omschreef als ‘elitair en niet echt synodaal’, hij getuigt van totaal onbegrip voor het perspectief van de slachtoffers van seksueel misbruik en voor hun betekenis bij de realisatie van het hervormingsproject.

Inzicht in de Synodale Weg

De Synodale Weg probeert “de perverse band tussen macht en geweld, autoriteit en verduistering, leiderschap en verduistering” te verbreken.

De tekst vervolgt dat de Duitse Synodale Weg een verantwoordelijkheid heeft “jegens dat deel van het volk van God dat de ontmoeting met het instituut van de kerk en het evangelie als een onuitwisbaar trauma heeft ervaren”. De kritiek van de paus op deze weg creëert nieuwe verwondingen bij de slachtoffers en verergert het opgelopen trauma. De auteur van de tekst is de Italiaanse hoogleraar ethiek Marcello Neri, die promoveerde in Freiburg im Breisgau.

In zijn tekst verdedigt Neri ook de organisatie van het Duitse synodale project tegen de kritiek van de paus. ‘Er is niet slechts één mogelijk model van hoe het volk van God vertegenwoordigd kan worden in een synode.’

De aanpak van de Duitse Weg is het resultaat van geleefde geschiedenis en de karakteristieken van het Duitse katholicisme. De Duitse situatie verschilt van die van andere plaatselijke kerken, maar dat mag in geen geval worden afgedaan als niet representatief voor het hele volk van God. Volgens Neri loopt de “volksijver van paus Franciscus” het risico het volk van God in Duitsland, dat zich heeft ontwikkeld in een specifieke context van het hedendaagse katholicisme, verkeerd te beoordelen.

Kritiek op de brief van het Vaticaan

De auteur bekritiseert ook de brief van de drie curiekardinalen Ouellet, Parolin en Ladaria aan de Duitse bisschoppen vorige maand. Noch het kerkelijk recht, noch de dogmatiek verbiedt een bisschop of een bisschoppenconferentie om hun eigen beslissingen te koppelen aan de stemming van adviesorganen. Hun gezag wordt hierdoor niet geschonden of beperkt, aangezien de beslissing over deze band juist van dit gezag wordt afgeleid.

Ten slotte waarschuwt Neri dat de “rampzalige communicatie” van het Vaticaan over deze kwestie de kerk in Duitsland, die al terrein heeft verloren in de samenleving, verder verzwakt. De geloofwaardigheid van de Duitse kerk is al op een historisch dieptepunt, vooral als gevolg van het misbruikschandaal.

Theologen: Synodale weg moet meer aandacht besteden aan diepgewortelde problemen

Volgens de theologen Karl-Heinz Menke en Magnus Striet moeten de huidige katholieke aanzetten tot hervorming zich meer richten op fundamentele problemen. “Het gaat om de vraag welk mensenrecht, welk concept van vrijheid er mag zijn in de ruimte van de katholieke kerk? Dat is het cruciale punt”, zei Striet dinsdagavond aan de universiteit van Bonn tijdens een debat over het hervormingsproces van de katholieke kerk. Katholieke Kerk, de Synodale Weg.

bron: domradio

beeld: SynodaleWeg.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *