Paus: dialoog voeren over de gevolgen van nieuwe technologieën

Geen geweten zonder lichaam en cultuur

Paus Franciscus wil een open dialoog tussen theologie en geesteswetenschappen over de impact van nieuwe technologieën op de mensheid. Theologie en geloof zouden kunnen bijdragen aan de definitie van een nieuw humanisme. In een audiëntie op maandag zei hij tegen de leden van de Pauselijke Academie: “Het is goed dat de theologie haar gerichtheid op de verdediging van het geloof overstijgt om bij te dragen aan de definitie van een nieuw humanisme . Daarbij hoort ook wederzijds luisteren en begrip tussen wetenschap, technologie en samenleving. Het doel is om wetenschappelijke en technologische vooruitgang te verzoenen met een verdere ontwikkeling van verantwoordelijkheid en geweten.

“Delicate grens” tussen persoon, technologieën en algemeen welzijn

De paus benadrukte dat er een “delicate grens” bestaat tussen de persoon, nieuwe technologieën en het algemeen welzijn. Hier kan het geloof een waardevolle bijdrage leveren. Franciscus noemde het conflict tussen het verlangen van de patiënt naar bescherming van persoonlijke gegevens en de behoefte aan uitgebreide wetenschappelijke gegevensverzameling voor medisch onderzoek als een concreet voorbeeld van de opkomende ethische problemen. 

Een ander probleemgebied zijn de effecten van informatietechnologie op de vraag wat ‘mens’ is en wat ‘relatie’ is. De grens tussen “natuurlijk” en “kunstmatig” of tussen “biologisch” en “technologisch” wordt steeds vager. 

Het is belangrijk om na te denken over wat mensen bijzonder maakt

Daarom is het belangrijk om na te denken over wat mensen bijzonder maakt. Het is belangrijk om “resoluut het belang te onderstrepen van het persoonlijk geweten, als een relatie-ervaring en niet los kan worden gezien van lichamelijkheid of cultuur”. 

De Pauselijke Academie voor het Leven, waarvan Franciscus de strategische richting Franciscus in de afgelopen jaren aanzienlijk heeft veranderd, zal deze week drie dagen besteden onder de titel: “Convergentie in de persoon” met de invloed van de nieuwe informatie- en menselijke technologieën op ethiek en algemeen welzijn. Meer dan 100 wetenschappers uit alle delen van de wereld nemen deel aan de debatten, 13 lezingen staan ​​op het programma.

Wat is kunstmatige intelligentie?

De term kunstmatige intelligentie (AI) werd meer dan 60 jaar geleden bedacht door de Amerikaanse computerwetenschapper John McCarthy. Hij diende een aanvraag in voor een onderzoeksproject naar machines die schaak speelden, wiskundige problemen oplosten en zelfstandig leerden. In de zomer van 1956 presenteerde hij zijn bevindingen aan andere wetenschappers. De Britse wiskundige Alan Turing had zes jaar eerder al de “Turing Test” ontwikkeld, die kan bepalen of de tegenhanger een mens is of een machine die zich voordoet als mens.

Lees meer over de toespraak van de paus
bron: domradio.de

beeld: © maxuser ( shutterstock )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *