Kerk in Portugal wil slachtoffers van misbruik niet vergoeden

“Alleen individuele misdaden”

De Portugese kerk wil slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken niet financieel compenseren. Dat maakte de voorzitter van de Portugese Bisschoppenconferentie, bisschop Jose Ornelas, vrijdagavond in Lissabon bekend. Daarmee slaat de Kerk in Portugal een duidelijk andere weg in dan bijvoorbeeld de bisschoppenconferenties in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Deze bieden slachtoffers van misbruik door geestelijken en kerkwerkers geldelijke betalingen als erkenning voor hun lijden.

luisteren en steunen

Ornelas kondigde de oprichting aan van een kerkelijk comité waar slachtoffers van misbruik terecht konden. De commissie moet luisteren naar overlevenden van misbruik en hun zorgen steunen; het moet een “onafhankelijk karakter” hebben, maar gekoppeld zijn aan het landelijk coördinatieteam van de misbruikcommissies in de afzonderlijke bisdommen. “We zijn vastberaden om er alles aan te doen om nieuwe gevallen van misbruik te voorkomen”, zei de bisschop van Fatima.

Excuseer mij alstublieft

Ornelas vroeg de slachtoffers opnieuw om vergiffenis namens de Portugese bisschoppen en kondigde aan dat begin augustus de Wereldjongerendag (1 – 6 augustus) in Lissabon in een boetedienst aan dit thema aandacht besteed zal worden. Ook is tijdens de WJD de oprichting van een herdenkingsmonument in de Portugese hoofdstad gepland. “De wonden die de slachtoffers zijn toegebracht zijn echter onherstelbaar, …. De opleiding in de seminaries, waar in het verleden talloze gevallen van misbruik hebben plaatsgevonden, zal worden herzien”.

Daders nog steeds in functie en met waardigheid

Vrijdag bracht een onafhankelijke onderzoekscommissie de bisschop een rapport uit over de priesters die nog steeds actief zijn en die minderjarigen zouden hebben misbruikt. Deze zaken zullen worden onderzocht, beloofde Ornelas. In het rapport van commissie kwam naar voren dat tussen 1950 en 2022 in totaal 4.815 mensen binnen de kerk seksueel zijn misbruikt. Het misbruik vond voornamelijk plaats in katholieke seminaries, huizen, scholen of sportfaciliteiten. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was bijna 11 jaar. In 77 procent van de gevallen waren priesters de daders. Aangezien de meeste gevallen van misbruik strafrechtelijk zijn verjaard, werd het parket slechts in 25 gevallen geïnformeerd.

Het misbruikschandaal in de katholieke kerk

bron: domradio.de

beeld:  © ambrozinio ( shutterstock )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *