Motto van Wereldvluchtelingendag – Blijven of gaan?

Mensen moeten vrij kunnen beslissen of ze in hun thuisland willen blijven of willen emigreren. Dat is het motto van de 109e Kerkelijke Werelddag van Migranten en Vluchtelingen.

Video van paus: Migranten zijn een verrijking voor gastgemeenschappen

Het Vaticaan publiceerde deze dinsdag dit thema in verschillende talen, waaronder het Engels: “Vrij om te kiezen of je wilt migreren of blijven”, “Beslis vrij of je wilt emigreren of blijven”.

Wereldmigrantendag wordt gevierd op 24 september; organisatorisch is het Dicasterie voor Duurzame Menselijke Ontwikkeling hiervoor verantwoordelijk. Zoals gebruikelijk zal paus Franciscus er een boodschap aan wijden.

“Teken des tijds”

Voor Franciscus, zelf afstammeling van Italiaanse immigranten in Argentinië, is de kwestie van migranten een topprioriteit in het Vaticaan. Hij beschouwt het als een “teken des tijds”. Zijn eerste reis als paus bracht hem in de zomer van 2013 naar migranten en vluchtelingen op het eiland Lampedusa voor de kust van Sicilië.

Door voor dit thema te kiezen heeft paus Franciscus de bedoeling een nieuwe bezinning op gang te brengen over een recht dat op internationaal vlak nog niet juridisch is vastgelegd: ” het recht om niet te hoeven emigreren – met andere woorden – het recht om te kunnen blijven op iemands land ”.

De geforceerde aard van veel huidige migratiestromen vereist een zorgvuldige afweging van de oorzaken van hedendaagse migratie, aldus de verklaring, waarbij wordt benadrukt dat het recht om te blijven dateert van vóór, en dieper en breder is dan het recht om te emigreren. ” Het omvat de mogelijkheid om deel te nemen aan het algemeen welzijn, het recht om in waardigheid te leven en toegang tot duurzame ontwikkeling “, luidt de verklaring, ” zoveel rechten die effectief zouden moeten worden gegarandeerd in de naties van herkomst door een echte oefening in co- verantwoordelijkheid van de kant van de internationale gemeenschap “.

(vaticaan nieuws – sk)

beeld: Vatican Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *