Paus scherpt procedures tegen misbruik aan

Paus Franciscus heeft een bijgewerkte versie uitgevaarigd van de normen van de Kerk uit om seksueel misbruik van minderjarigen en kwetsbare volwassenen te voorkomen en tegen te gaan. Daarbij worden verschillende wetshervormingen die sinds 2019 zijn ingevoerd, geharmoniseerd en de normen worden uitgebreid tot lekenleiders van internationale verenigingen van gelovigen die door de Heilige Stoel worden erkend.

De geactualiseerde versie van het motu proprio Vos estis lux mundi is zaterdag gepubliceerd en treedt op 30 april in werking. Het vervangt de vorige versie die in mei 2019 werd gepubliceerd en bevestigt de wens van de Kerk om misdaden van seksueel misbruik te blijven bestrijden.

Leiders van lekenverenigingen

De belangrijkste wijziging die in de nieuwe tekst is aangebracht, betreft de bepalingen in “Titel II”, die de verantwoordelijkheden uiteenzetten van bisschoppen, religieuze oversten en geestelijken die de leiding hebben over een bepaalde kerk of prelatuur.
De bijgewerkte tekst stelt dat “de lekengelovigen die bemiddelaars zijn of zijn geweest van internationale verenigingen van gelovigen erkend of opgericht door de Apostolische Stoel [verantwoordelijk zijn] voor daden begaan” terwijl ze in functie waren.

Er zijn verschillende andere wijzigingen aangebracht om de procedurele tekst tegen misbruik te harmoniseren met andere normatieve hervormingen die tussen 2019 en heden zijn ingevoerd. Deze omvatten de herziening van het motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (normen gewijzigd in 2021), wijzigingen aangebracht in Boek VI van het Wetboek van Canoniek Recht (hervorming van 2021) en de nieuwe grondwet over de Romeinse Curia Praedicate Evangelium (afgekondigd in 2022).

LEES OOK

Nieuwe normen voor de hele kerk tegen degenen die misbruiken of verdoezelen

Kwetsbare volwassenen en melding van misbruik

Een opvallende wijziging betreft de opname van “kwetsbare” volwassenen in de normatieve tekst.

In de vorige versie werd gesproken over “seksuele handelingen met een minderjarige of een kwetsbare persoon”. De bijgewerkte tekst spreekt echter van “een misdaad tegen het zesde gebod van de Decaloog begaan met een minderjarige, of met een persoon die gewoonlijk een onvolmaakt gebruik van de rede heeft, of met een kwetsbare volwassene.”

Een andere wijziging betreft de bescherming van degene die een melding doet van een vermeend misbruik.

Waar in de eerdere tekst stond dat er geen zwijgplicht mag worden opgelegd aan degene die een vermeend misbruik meldt, is deze bescherming nu uitgebreid tot “de persoon die beweert beledigd te zijn en degenen die getuige waren”.

Bovendien versterkt de tekst de oproepen om “de legitieme bescherming van de goede naam en privacy van alle betrokken personen” te waarborgen, evenals het vermoeden van onschuld voor degenen tegen wie een onderzoek loopt gedurende de periode waarin de verantwoordelijkheid wordt bepaald.

De bijgewerkte versie van Vos estis lux mundi specificeert ook dat bisdommen en eparchieën een “organisatie of kantoor” moeten hebben (de eerdere versie sprak in het algemeen over een “stabiel systeem”) dat gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek om meldingen van gevallen te ontvangen van misbruik.

Het verduidelijkt ook dat de taak om het onderzoek voort te zetten onder de verantwoordelijkheid valt van de bisschop of ordinaris van de plaats waar de gemelde gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden.

Kardinaal Cupich: De ‘Vos Estis’-update van de paus is bedoeld om gerechtigheid te geven aan slachtoffers van misbruik

25/03/2023Aartsbisschop Scicluna over ‘universele wet’ ter bescherming van minderjarigen

Misbruik van bevoegdheid

De procedures die in 2019 zijn ingevoerd bevatten precieze richtlijnen voor het omgaan met meldingen van misbruik en zorgen ervoor dat bisschoppen en religieuze superieuren – waaronder nu ook leken die verantwoordelijk zijn voor internationale verenigingen – ter verantwoording worden geroepen en verplicht zijn door middel van een universeel vastgesteld wettelijk voorschrift om melding doen van misbruik waarvan zij op de hoogte zijn.

Het document bevat, en omvat nog steeds, niet alleen misbruik van en geweld tegen kinderen en kwetsbare volwassenen, maar ook seksueel geweld en intimidatie als gevolg van misbruik van gezag.

Daarom omvat de meldingsplicht ook gevallen van geweld tegen religieuze vrouwen door geestelijken, evenals gevallen van intimidatie van volwassen seminaristen of novicen.

bron: Vatican News

beeld Vatican Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *