Fries Vredesplatform

Het Fries Vredesplatform is op 5 maart 2003 opgericht met als doel een breed draagvlak te creëren voor vredeswerk in de provincie Fryslân. Door publicaties, door aandacht te vragen voor vrede en door gezamenlijke acties te organiseren.

Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • informatiebijeenkomsten over de oorlogen in Irak en Afghanistan
  • demonstraties, fakkeloptochten en vredestochten
  • maandelijkse vredeswakes bij de Waag in Leeuwarden
  • busvervoer naar landelijke demonstraties
  • uitgave van Friese Vredeskranten
  • jaarlijkse activiteiten in de Vredesweek
  • de actie “Een vredesvlag op iedere toren”
  • publicaties in dagbladen, vredestijdschriften etc.
  • een eigen website: www.friesvredesplatform.nl
  • de Walk for Peace: een vredeswandeling voor scholieren langs centra voor vrede en mensenrechten

En iedereen is welkom op de vredeswake bij het Friese Paard op de Nieuwestad in Leeuwarden. Iedere donderdag van 17:00 – 17:30 uur.

Wilt u meer weten of zelf meedoen? Dat kan! Neem contact op via onze mail: info@solidairfriesland.nl of via 058-2130046.

Het Fries Vredesplatform nodigt u uit om mee te denken en mee te doen. Heeft u een goed idee voor een activiteit om vrede onder de aandacht te brengen in Fryslân? Heeft u contacten en wilt u plaatselijk met vredesactiviteiten (verder) aan de slag en contact onderhouden met andere groepen in Fryslân? Laat het ons weten, of kom naar de vredeswake bij de Waag in Leeuwarden. Na afloop gaan we naar het Titus Brandsma Huis, waar we altijd even napraten en activiteiten voorbereiden. Iedereen is welkom!

Financiële bijdragen zijn welkom via het rekeningnummer van Solidair Friesland NL44 RABO 0122 6908 77 t.n.v. Solidair Friesland te Leeuwarden met vermelding “Fries Vredesplatform”

bron: solidair friesland

beeld: https://solidairfriesland.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *